Dźwiękowe systemy ostrzegania o pożarze

Kategoria: Blog

dzwiekowe-systemy-1200x540

Jednym z zadań sygnalizacji pożarowej jest alarmowanie. Do tego wykorzystuje się dźwiękowe systemy ostrzegania (DSO), które umożliwiają rozgłaszanie sygnałów oraz komunikatów ostrzegawczych. Umożliwiają one sterowanie akcją ewakuacyjną przez ratowników.

Co składa się na system DSO

Konieczność stosowania DSO powstała w 2004 roku, po wejściu w życie rozporządzenia MSWiA. Jego aktualna wersja pochodzi z 2010 roku. Na system DSO składa się: centrala DSO, zasilacz, głośniki ścienne, sufitowe, projektorowe. Występuje również konsola z mikrofonem dla straży pożarnej, która nie wychodzi w skład centrali DSO. Z powodu różnych zastosowań DSO zmieniają się ich konfiguracje. Najważniejszymi kryteriami konfiguracji systemów są wytyczne projektowania, procedury postępowania i procedury ratownicze w budynkach. Wszystkie elementy DSO powinny posiadać certyfikaty zgodności z normami wyrobów oraz świadectwa dopuszczenia, które potwierdzają spełnienie wymagań techniczno-użytkowych. System DSO powinien również charakteryzować się odpowiednią zrozumiałością mowy, która umożliwi bezproblemowe zrozumienie komunikatów przez użytkowników obiektu. Wszystkie elementy DSO muszą mieć cechy systemu bezpieczeństwa.

Konserwacja

Nawet prawidłowo wykonany system może nie działać prawidłowo bez odpowiedniej konserwacji. Aby wszystkie elementy DSO funkcjonowały bezawaryjnie, należy je poddawać regularnym przeglądom i konserwacji. Powinny jej dokonywać osoby mające odpowiednie umiejętności i wiedzę. Czynności konserwacyjne powinny być wykonywane w odpowiednich odstępach czasu ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz na dwanaście miesięcy.  Książka odbiorów, konserwacji instalacji dźwiękowego systemu ostrzegania powinna zawierać przejrzyste wpisy z przeprowadzonych czynności konserwacyjnych. Dokument ten jest przydatny nie tylko instalatorom oraz konserwatorom DSO, ale też funkcjonariuszom Straży Pożarnej podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych.

Systemy DSO umożliwiają przeprowadzenie sprawnej ewakuacji i uniknięcia zjawiska paniki i oraz chaosu w obiekcie objętym pożarem. Aby działały poprawnie, należy pamiętać o tym, że wszystkie elementy DSO powinny być odpowiednio zainstalowane i konserwowane.

pinit-fg-en-rect-gray-20