• Zabezpieczenia Przeciwpożarowe

  Firma STRAŻAK Piotr Żmuda, Robert Jabłoński Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie powstała w 1993 roku. Od początku swojej działalności zajmujemy się ochroną przeciwpożarową.

  Czytaj więcej
 • Certyfikaty i Licencje

  Posiadamy certyfikaty, licencje i autoryzacje wiodących producentów systemów przeciwpożarowych, m.in.: PROMAT, HILTI, ROCKWOOL, KNAUF, RIGIPS, SVT, ESSVE, ALFASEAL, PPG COATINGS, THERMICA LIMITED, KEMATHERM, SCHRACK SECONET, POLON ALFA, SIMENS, ESSER, COOPER, D+H,  SMAY itp.

  Czytaj więcej
 • Ekspertyzy i Nadzory

  Do przygotowania ekspertyz technicznych, wykorzystywane są procedury organizacyjno – techniczne w sprawie spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż to określono w przepisach techniczno – budowlanych…

  Czytaj więcej

Skontaktuj się z nami:

phone

606 478 100

email

strazak@strazak.waw.pl

Dźwiękowe systemy ostrzegania o pożarze

system pożar

Jednym zzadań sygnalizacji pożarowej jest alarmowanie. Do tego wykorzystuje siędźwiękowe systemy ostrzegania (DSO), które umożliwiają rozgłaszanie sygnałóworaz komunikatów ostrzegawczych. Umożliwiają one sterowanie akcją ewakuacyjną przezratowników.

Co składa się na system DSO

Koniecznośćstosowania DSO powstała w 2004 roku, po wejściu w życie rozporządzenia MSWiA.Jego aktualna wersja pochodzi z 2010 roku. Na system DSO składa się: centralaDSO, zasilacz, głośniki ścienne, sufitowe, projektorowe. Występuje również konsolaz mikrofonem dla straży pożarnej, która nie wychodzi w skład centrali DSO. Zpowodu różnych zastosowań DSO zmieniają się ich konfiguracje. Najważniejszymikryteriami konfiguracji systemów są wytyczne projektowania, procedury postępowaniai procedury ratownicze w budynkach. Wszystkie elementy DSO powinny posiadaćcertyfikaty zgodności z normami wyrobów oraz świadectwa dopuszczenia, którepotwierdzają spełnienie wymagań techniczno-użytkowych. System DSO powinienrównież charakteryzować się odpowiednią zrozumiałością mowy, która umożliwibezproblemowe zrozumienie komunikatów przez użytkowników obiektu. Wszystkieelementy DSO muszą mieć cechy systemu bezpieczeństwa.

Konserwacja

Nawetprawidłowo wykonany system może nie działać prawidłowo bez odpowiedniejkonserwacji. Aby wszystkie elementy DSO funkcjonowały bezawaryjnie, należy jepoddawać regularnym przeglądom i konserwacji. Powinny jej dokonywać osobymające odpowiednie umiejętności i wiedzę. Czynności konserwacyjne powinny byćwykonywane w odpowiednich odstępach czasu ustalonych przez producenta, nierzadziej jednak niż raz na dwanaście miesięcy. Książka odbiorów, konserwacji instalacji dźwiękowego systemu ostrzegania powinna zawierać przejrzyste wpisy zprzeprowadzonych czynności konserwacyjnych. Dokument ten jest przydatny nietylko instalatorom oraz konserwatorom DSO, ale też funkcjonariuszom StrażyPożarnej podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych.

Systemy DSOumożliwiają przeprowadzenie sprawnej ewakuacji i uniknięcia zjawiska paniki ioraz chaosu w obiekcie objętym pożarem. Abydziałały poprawnie, należy pamiętać o tym, że wszystkie elementy DSO powinnybyć odpowiednio zainstalowane i konserwowane.

Zaufali Nam:

alstom-2 cfe logo Hochtief-logo WARBUD-LOGO mercury logo Bilfinger-Berger-logo porr_logo_ strabag-logo tkt logo logo-gelamco
Polityka prywatności