• Zabezpieczenia Przeciwpożarowe

  Firma STRAŻAK Piotr Żmuda, Robert Jabłoński Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie powstała w 1993 roku. Od początku swojej działalności zajmujemy się ochroną przeciwpożarową.

  Czytaj więcej
 • Certyfikaty i Licencje

  Posiadamy certyfikaty, licencje i autoryzacje wiodących producentów systemów przeciwpożarowych, m.in.: PROMAT, HILTI, ROCKWOOL, KNAUF, RIGIPS, SVT, ESSVE, ALFASEAL, PPG COATINGS, THERMICA LIMITED, KEMATHERM, SCHRACK SECONET, POLON ALFA, SIMENS, ESSER, COOPER, D+H,  SMAY itp.

  Czytaj więcej
 • Ekspertyzy i Nadzory

  Do przygotowania ekspertyz technicznych, wykorzystywane są procedury organizacyjno – techniczne w sprawie spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż to określono w przepisach techniczno – budowlanych…

  Czytaj więcej

Skontaktuj się z nami:

phone

606 478 100

email

strazak@strazak.waw.pl

Audyty stanu ochrony przeciwpożarowej

Oferujemy Państwu wykonanie audytu stanu ochrony przeciwpożarowej, mający na celu analizę faktycznego stanu bezpieczeństwa pożarowego i zgodności obiektu z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi. Dzięki wykonanej analizie posiadać będą Państwo szczegółowe informacje dot. bezpieczeństwa pożarowego budynku, występujących nieprawidłowości oraz sposobu ich usunięcia w optymalny pod względem techniczno-ekonomicznym sposobie. Powyższa analiza nie powoduje skutków prawnych, pozwala właścicielowi, zarządcy, bądź użytkownikowi obiektu utrzymać budynek w odpowiednim stanie ochrony przeciwpożarowej oraz pozwala uniknąć ewentualnych konsekwencji wynikających z kontroli organów Państwowej Straży Pożarnej.

Zakres audytu stanu ochrony przeciwpożarowej budynku obejmuje między innymi:

 • warunki ochrony przeciwpożarowej,
 • wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe oraz podręczny sprzęt gaśniczy,
 • warunki ewakuacji w obiekcie,
 • odległości od budynków sąsiadujących,
 • zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru,
 • drogi pożarowe,
 • regularności ćwiczeń ewakuacyjnych na wypadek pożaru,
 • oznakowanie obiektu w znaki ochrony przeciwpożarowej zgodne z PN,
 • aktualność przeprowadzanych konserwacji.

Z audytu sporządzany jest raport, który wykazuje wszystkie niezgodności z obowiązującymi przepisami ochrony pożarowej.
W przypadku stwierdzonych niezgodności, bądź uchybień audyt jest rozszerzany o wytyczne określające w jaki sposób doprowadzić budynek do stanu pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami.

W związku z szerokim zakres prowadzonej przez naszą firmę działalności, jesteśmy w stanie usunąć wszelkie nieprawidłowości wynikające z przedstawionego audytu.

Zaufali Nam:

alstom-2 cfe logo Hochtief-logo WARBUD-LOGO mercury logo Bilfinger-Berger-logo porr_logo_ strabag-logo tkt logo logo-gelamco
Polityka prywatności