Skontaktuj się z nami:

phone

606 478 100

email

strazak@strazak.waw.pl

Ocena zagrożenia wybuchem

Oferujemy kompleksowe i profesjonalne usługi w zakresie opracowywania oceny zagrożenia wybuchem:
Zgodnie z § 37 Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ocena zagrożenia wybuchem wykonywana jest w obiektach i na terenach przyległych, gdzie są prowadzone procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których materiały takie są magazynowane.

Zakres oceny zagrożenia wybuchem obejmuje przede wszystkim:

  • wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem,
  • wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref zagrożenia wybuchem
  • opracowanie graficznej dokumentacji klasyfikacyjnej
  • wskazanie czynników mogących w nich zainicjować zapłon.
  • plany sytuacyjne obrazujące rodzaj i zasięg stref zagrożenia wybuchem oraz lokalizację i identyfikację źródeł emisji, zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach

Każdorazowo dokumentacja jest opracowywana przez specjalistów ds. ochrony przeciwpożarowej i uzgadniana z rzeczoznawcą (bądź zespołem rzeczoznawców) ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Zaufali Nam: