Skontaktuj się z nami:

phone

606 478 100

email

strazak@strazak.waw.pl

Steelguard 564

Jednoskładnikowa, cienkopowłokowa, rozpuszczalnikowa pęczniejąca farba ogniochronna do zabezpieczania konstrukcji stalowych i stalowych ocynkowanych z profili otwartych i zamkniętych przed oddziaływaniem pożarów celulozowych. Szybkoschnąca. Aplikacja w wytwórni i na budowie. Do zastosowań w środowiskach od C1 do C4.

Odporna na warunki atmosferyczne do 12 miesięcy bez warstwy nawierzchniowej pod warunkiem, że powłoka została zastosowana zgodnie z arkuszem informacyjnym(1222) i nie jest narażona na stojącą i płynącą wodę, wysoką wilgotność lub zanurzenie.

Możliwa aplikacja do 1000 µm w jednej warstwie.

Kolor: biały.

Zawartość części stałych –75%.

Zalecana grubość powłoki suchej w jednej warstwie: 200 – 1000 µm.

Zaufali Nam: