Warschauer Turm in Warschau

Warsaw Spire w Warszawie - Zabezpieczenia przeciwpożarowe