Gdzie należy stosować farby ognioochronne?

Farb ognioochronne używa się do zabezpieczenia konstrukcji stalowych. Ich zastosowanie ma bardzo duży wpływ na odporność zabezpieczonego elementu.

Rodzaje zabezpieczeń ognioochronnych

Farby ognioochronne zalecane są do zabezpieczania konstrukcji stalowych  przed działaniem pożaru. Farby ogniochronne, czyli tzw. pęczniejące, tworzą warstwę ochronną w wysokich temperaturach. Opóźniają one proces nagrzewania się stali, co daje możliwość przeprowadzenia akcji gaśniczej oraz ewakuację osób przebywających w pomieszczeniu. Malowanie konstrukcji stalowej wykonuje się najczęściej za pomocą  natrysku bezpowietrznego. Cały system ogniochronny składa się z farby podkładowej następnie farby pęczniejącej, a na koniec malujemy farbą nawierzchniową. Firma Strażak Żmuda&Jabłoński zajmuje się ochroną przeciwpożarową. Wykonujemy zabezpieczenia we wszystkich klasach odporności ogniowej. Zabezpieczamy budynki biurowe, handlowe, usługowe oraz mieszkalne. Oferujemy również zabezpieczenia przepustów rurowych, kablowych i wentylacyjnych. Do zabezpieczenia ogniochronnego w budownictwie wykorzystuje się również płyt ognioochronne, którymi można obudować konstrukcję, stalową lub żelbetową, wykonać kanały wentylacyjne czy obudować trasy kablowe. Płyty stosuje się również do zabezpieczenia elementów drewnianych. Innym materiałem stosowanym do zabezpieczenia ogniochronnego są zaprawy ogniochronne, stosuje się je zarówno na konstrukcjach stalowych jak i żelbetowych.

ogień

Gdzie należy stosować farby ognioochronne?

Farby ognioochronne stosuje się w budownictwie do zabezpieczenia konstrukcji stalowych. Najczęściej stosowane są p w budynkach handlowych, użyteczności publicznej oraz halach produkcyjnych lub magazynowych. Zaletą tych farb jest zabezpieczenie konstrukcji na działanie ognia nawet do 120 min. Głównym celem wykorzystania farb ognioochronnych jest utrzymanie nośności konstrukcji podczas pożaru. System farb pęczniejących stosuje się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Konstrukcje drewniane są bardziej narażone na rozprzestrzenianie się pożaru, dlatego też warto zabezpieczyć je lakierami ogniochronnymi, w celu obniżenia stopnia palności.