Blog - Fachowe zabezpieczenie konstrukcji przed pożarem

dźwiękowe systemy ostrzegawcze

Jakie są systemy dźwiękowe ostrzegające przed niebezpieczeństwem

Dla wielu właścicieli budynków ochrona przeciwpożarowa i szybkie alarmowanie o niebezpieczeństwie to priorytetowa kwestia. Dlatego też niezbędne są odpowiednie systemy ostrzegawcze, które zdecydowanie podniosą bezpieczeństwo w budynkach. 

Czytaj więcej

plan ewakuacji

Co zawiera instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

Pożar jest niespodziewanym zdarzeniem, które może być tragiczne w skutkach. Warto więc podejmować działania pozwalające na zminimalizowanie ryzyka i ograniczenie potencjalnych szkód – zarówno jeśli chodzi o zdrowie i życie ludzi, jak i stan budynków, czy innych dóbr materialnych. Jednym ze sposobów, który warto wykorzystać jest stworzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Jakie przepisy omawiają tę kwestię? I co powinna zawierać profesjonalna instrukcja? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule.

Czytaj więcej

gaśnica

Audyt obiektu pod kątem ppoż. Kiedy należy go przeprowadzić?

Stan budynku, szczególnie w kwestii ochrony przeciwpożarowej, ma ogromne znaczenie, ponieważ decyduje o bezpieczeństwie osób znajdujących się na terenie danej nieruchomości. Nic więc dziwnego, że polskie prawo ustala ścisłe wymogi, których należy się trzymać. Jedną z zasad jest konieczność przeprowadzania audytów obiektu pod kątem PPOŻ. Kiedy należy wykonać takie sprawdzenie? I o czym warto pamiętać? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule. 

Czytaj więcej

system przeciw pożarowy

Jak obecność systemów ppoż. wpływa na koszty ubezpieczenia budynku?

Wszystkie budynki muszą spełniać wymogi, określone w przepisach prawa budowlanego i jego aktach wykonawczych, a także regulacje zawarte w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Obejmują one różne zagadnienia związane z obiektem od jego konstrukcji i usytuowania przez wykorzystane materiały, które powinny posiadać odpowiednie certyfikaty dotyczące rozprzestrzeniania ognia i spalania, aż po obowiązkowe systemy i zabezpieczenia ppoż. budynku. Elementy te mają wpływ na formalną możliwość dopuszczenia do użytkowania i na wydatki związane z bieżącą eksploatacją, w tym na wysokość składki ubezpieczeniowej. Przekonajmy się, na co zwracają uwagę ubezpieczyciele i jak wpływa to na pobierane przez nich opłaty oraz możliwość uzyskania odszkodowania.

Czytaj więcej

dym

Systemy oddymiania - rodzaje

System oddymiania to zestaw odpowiednio dobranych ze sobą urządzeń, którego podstawowym zadaniem jest niedopuszczenie do zadymienia przestrzeni, w której jest zbudowany. Czy wszystkie przestrzenie oddymia się w taki sam sposób? Jakie są rodzaje oddymiania?

Czytaj więcej

hydrant

Czy każdy budynek musi być zaopatrzony w hydrant wewnętrzny?

Skuteczne prowadzenie akcji gaśniczej wymaga stałego dostępu do środków gaśniczych. Dla zapewnienia odpowiedniej ilości wody używanej do schładzania płonących materiałów oraz odcinania dostępu tlenu podtrzymującego płomienie niezbędne jest podłączenie rozwijanych przez zastępy straży pożarnej węży do punktów poboru wody. Wewnątrz budynków funkcję tą pełnią hydranty wewnętrzne ulokowane w specjalnych szafkach hydrantowych. Przekonajmy się, jakie są ich rodzaje oraz zobaczmy, gdzie powinny się one znaleźć.

Czytaj więcej

gaśnica

Jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe powinniśmy zamontować w domu?

Nie ma wymogów, które określałyby konieczność wyposażenia domu w instalacje przeciwpożarowe, jednak z uwagi na fakt, jak niebezpieczny jest ogień i w jak krótkim czasie może doprowadzić do utraty mienia i życia, warto samodzielnie wyposażyć się w odpowiednie urządzenia. Na ryku dostępne są zarówno urządzenia, które mogą zapobiegać powstawaniu pożaru, jak i takie, które będą go sygnalizować.

Czytaj więcej

dym w kuchni

Jak szybko pozbyć się dymu z pomieszczenia?

Spośród wszystkich czynników niebezpiecznych towarzyszących rozwojowi pożaru największe zagrożenie stwarza powstający podczas spalania dym. Zawiera on wiele substancji toksycznych, które mogą w krótkim czasie doprowadzić do zatrucia, a nierzadko także uduszenia z powodu braku wypieranego tlenu. Groźne jest też powodowane przez dym ograniczenie widoczności, które utrudnia albo nawet uniemożliwia przeprowadzenie akcji ewakuacyjnej oraz sprawne rozpoczęcie gaszenia pożaru. Dla ograniczenia wpływu dymu w budynkach montuje się kanały oddymiające lub systemy oddymiania grawitacyjnego. Przekonajmy się, jak funkcjonują urządzenia tego typu.

Czytaj więcej

ogień

Gdzie należy stosować farby ognioochronne?

Farb ognioochronne używa się do zabezpieczenia konstrukcji stalowych. Ich zastosowanie ma bardzo duży wpływ na odporność zabezpieczonego elementu.

Czytaj więcej

dym

Oddymianie grawitacyjne w teorii i praktyce

Zagrożenie związane z powstawaniem dużych ilości dymu jest jednym z poważniejszych problemów, jakie wiążą się z wybuchem pożaru. Nie tylko ogranicza on znacznie widoczność, utrudniając prowadzenie akcji ewakuacyjnej oraz gaśniczej, ale również zawiera wiele toksycznych substancji będących przyczynami zatrucia, a nawet śmierci. Sposobem na poważne ograniczenie wpływu tych czynników jest stosowanie w budynkach instalacji pozwalającej na oddymianie grawitacyjne. Przekonajmy się, jak działają tego rodzaju systemy i z czego się składają.

Czytaj więcej

przyczyny pożarów

Jakie są najczęstsze przyczyny pożarów?

Przyczyn powstania pożaru jest cała lista. Przeważnie winny jest człowiek, choć zdarza się, że ogień zostaje wywołany przez wadliwą instalację elektryczną, brak ochrony przeciwpożarowej. Warto zainwestować w dodatkowe zabezpieczenia, by uniknąć olbrzymich strat. Niezbędne są regularne przeglądy. W przypadku wystąpienia usterki pozwalają one niezwłocznie wykryć przyczynę i dokonać stosownej naprawy.

Czytaj więcej

rafineria

Jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe stosowane są w rafineriach?

Ropa naftowa to substancja łatwopalna. Jeżeli dojdzie do jej podpalenia, wydziela się z niej duża ilość ciepła. Rafinerie są to specjalne zakłady przemysłu petrochemicznego, w których wytwarza się paliwa, oleje, smary, asfalt i inne surowce. Powstają one właśnie w wyniku przetworzenia ropy naftowej. To wyjątkowo cenne zakłady produkujące nie tylko paliwa i oleje, ale także rozpuszczalniki, polimery, polistyren i polipropylen. Niestety właściwości ropy naftowej sprawiają, że praca związana z jej obróbką jest niebezpieczna dla zdrowia, a czasami nawet życia ludzkiego. 

Czytaj więcej

pożar

Gaszenie gazem - na czym to polega?

W miejscach takich jak biblioteki, muzea, galerie sztuki, archiwa czy zabytki znajdują się przedmioty o bardzo dużej wartości materialnej, a także kulturalnej. W związku z tym muszą być one odpowiednio chronione m.in. przed pożarem. Jednak, aby cenne dobra nie uległy zniszczeniu w czasie gaszenia pożaru, sięga się po gazowe urządzenia gaśnicze. Stosowane są one również w centrach przetwarzania danych czy sterowniach.

Czytaj więcej

rafineria

Ochrona przed pożarem w przemyśle petrochemicznym

Rafinerie i zakłady przemysłu petrochemicznego są szczególnie narażone na wzrost temperatury podczas pożarów oraz możliwość wystąpienia wybuchów. Jakie są formy zabezpieczenia tego typu obiektów?

Czytaj więcej

muzeum

Ochrona przeciwpożarowa muzeów. Przegląd rozwiązań

Muzea w zakresie ochrony przeciwpożarowej podlegają przepisom ogólnym wydanym w Ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380 z późn. zm.), oraz szczególnymi regulacjami, które dotyczą ich w pierwszej kolejności.

Czytaj więcej