Blog - Fachowe zabezpieczenie konstrukcji przed pożarem

dym w kuchni

Jak szybko pozbyć się dymu z pomieszczenia?

Spośród wszystkich czynników niebezpiecznych towarzyszących rozwojowi pożaru największe zagrożenie stwarza powstający podczas spalania dym. Zawiera on wiele substancji toksycznych, które mogą w krótkim czasie doprowadzić do zatrucia, a nierzadko także uduszenia z powodu braku wypieranego tlenu. Groźne jest też powodowane przez dym ograniczenie widoczności, które utrudnia albo nawet uniemożliwia przeprowadzenie akcji ewakuacyjnej oraz sprawne rozpoczęcie gaszenia pożaru. Dla ograniczenia wpływu dymu w budynkach montuje się kanały oddymiające lub systemy oddymiania grawitacyjnego. Przekonajmy się, jak funkcjonują urządzenia tego typu.

Czytaj więcej

ogień

Gdzie należy stosować farby ognioochronne?

Farb ognioochronne używa się do zabezpieczenia konstrukcji stalowych. Ich zastosowanie ma bardzo duży wpływ na odporność zabezpieczonego elementu.

Czytaj więcej

dym

Oddymianie grawitacyjne w teorii i praktyce

Zagrożenie związane z powstawaniem dużych ilości dymu jest jednym z poważniejszych problemów, jakie wiążą się z wybuchem pożaru. Nie tylko ogranicza on znacznie widoczność, utrudniając prowadzenie akcji ewakuacyjnej oraz gaśniczej, ale również zawiera wiele toksycznych substancji będących przyczynami zatrucia, a nawet śmierci. Sposobem na poważne ograniczenie wpływu tych czynników jest stosowanie w budynkach instalacji pozwalającej na oddymianie grawitacyjne. Przekonajmy się, jak działają tego rodzaju systemy i z czego się składają.

Czytaj więcej

przyczyny pożarów

Jakie są najczęstsze przyczyny pożarów?

Przyczyn powstania pożaru jest cała lista. Przeważnie winny jest człowiek, choć zdarza się, że ogień zostaje wywołany przez wadliwą instalację elektryczną, brak ochrony przeciwpożarowej. Warto zainwestować w dodatkowe zabezpieczenia, by uniknąć olbrzymich strat. Niezbędne są regularne przeglądy. W przypadku wystąpienia usterki pozwalają one niezwłocznie wykryć przyczynę i dokonać stosownej naprawy.

Czytaj więcej

rafineria

Jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe stosowane są w rafineriach?

Ropa naftowa to substancja łatwopalna. Jeżeli dojdzie do jej podpalenia, wydziela się z niej duża ilość ciepła. Rafinerie są to specjalne zakłady przemysłu petrochemicznego, w których wytwarza się paliwa, oleje, smary, asfalt i inne surowce. Powstają one właśnie w wyniku przetworzenia ropy naftowej. To wyjątkowo cenne zakłady produkujące nie tylko paliwa i oleje, ale także rozpuszczalniki, polimery, polistyren i polipropylen. Niestety właściwości ropy naftowej sprawiają, że praca związana z jej obróbką jest niebezpieczna dla zdrowia, a czasami nawet życia ludzkiego. 

Czytaj więcej

pożar

Gaszenie gazem - na czym to polega?

W miejscach takich jak biblioteki, muzea, galerie sztuki, archiwa czy zabytki znajdują się przedmioty o bardzo dużej wartości materialnej, a także kulturalnej. W związku z tym muszą być one odpowiednio chronione m.in. przed pożarem. Jednak, aby cenne dobra nie uległy zniszczeniu w czasie gaszenia pożaru, sięga się po gazowe urządzenia gaśnicze. Stosowane są one również w centrach przetwarzania danych czy sterowniach.

Czytaj więcej

rafineria

Ochrona przed pożarem w przemyśle petrochemicznym

Rafinerie i zakłady przemysłu petrochemicznego są szczególnie narażone na wzrost temperatury podczas pożarów oraz możliwość wystąpienia wybuchów. Jakie są formy zabezpieczenia tego typu obiektów?

Czytaj więcej

muzeum

Ochrona przeciwpożarowa muzeów. Przegląd rozwiązań

Muzea w zakresie ochrony przeciwpożarowej podlegają przepisom ogólnym wydanym w Ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380 z późn. zm.), oraz szczególnymi regulacjami, które dotyczą ich w pierwszej kolejności.

Czytaj więcej

biblioteka

Rozwiązania przeciwpożarowe dedykowane dla archiwów i bibliotek

Zabezpieczenie przeciwpożarowe (ppoż.) w budynkach mieszkalnych oraz obiektach użyteczności publicznej, czyli nieruchomościach zaliczanych do kategorii ZL, stanowi konieczność, ponieważ ma istotne znaczenie dla ochrony życia, zdrowia, mienia ich mieszkańców lub użytkowników. 

Czytaj więcej

przegląd alarmu

Jak często powinno się wykonywać przeglądy systemów sygnalizacji pożaru?

System sygnalizacji pożaru (SSP) ma za zadanie wykrywać pożar na samym początku jego powstawania i jasno zasygnalizować pojawiające się niebezpieczeństwo.

Czytaj więcej

strażak

Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych - rodzaje

We współczesnym budownictwie można zaobserwować trend wzmożonego wykorzystywania stali do wznoszenia różnego rodzaju konstrukcji. Jest to materiał charakteryzujący się niezwykłą odpornością, trwałością i wytrzymałością. 

Czytaj więcej

nadzór

Na czym polega nadzór przeciwpożarowy obiektu?

Pożary często powstają w miejscach, w których ochrona przeciwpożarowa została zorganizowana w niewłaściwy sposób lub w przypadku, gdy nie przestrzegano kluczowych zasad użytkowania budynku lub otaczającego go terenu. Właśnie dlatego ważny jest nadzór przeciwpożarowy obiektu.

Czytaj więcej

DŹWIĘKOWE SYSTEMY OSTRZEGANIA O POŻARZE

DŹWIĘKOWE SYSTEMY OSTRZEGANIA O POŻARZE

Jednym z zadań sygnalizacji pożarowej jest alarmowanie. Do tego wykorzystuje siędźwiękowe systemy ostrzegania (DSO), które umożliwiają rozgłaszanie sygnałóworaz komunikatów ostrzegawczych. Umożliwiają one sterowanie akcją ewakuacyjną przezratowników.

Czytaj więcej

Malowanie farbą ognioochronną

CZYM CHARAKTERYZUJĄ SIĘ FARBY OGNIOOCHRONNE?

Farba ognioochronna to rodzaj ochrony przeciwogniowej o charakterze pasywnym, a więc jej celem opóźnienie nagrzewania się elementów stalowych. Nie pomoże w ugaszeniu pożaru, jednak może być jednym z czynników ułatwiających ludziom bezpieczne opuszczenie płonącego obiektu. Zatem jej rola jest bardzo ważna.

Czytaj więcej

instalacje przeciwpożarowe

JAK PRAWIDŁOWO DBAĆ O INSTALACJE PRZECIWPOŻAROWE?

Każdy obiekt budowlany powinien mieć właściwie dobraną ochronę przeciwpożarową. W przypadku obiektów użytku publicznego czy wielkokubaturowych, jak budynki biurowe, handlowe, usługowe, mieszkalne, sakralne, produkcyjne czy magazynowe, konieczne jest nie tylko zastosowanie odpowiednich rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych, ale również zaprojektowanie i wdrożenie stosownej instalacji przeciwpożarowej.

Czytaj więcej