OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BUDYNKÓW – ROZWIĄZANIA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BUDYNKÓWZasady ochrony przeciwpożarowej budynków są określone przepisami prawa. Warto jednak pamiętać o tym, że dodatkowe zabezpieczenia są zawsze dobrze widziane. Zgodność ochrony przeciwpożarowej z przepisami to jedno, a jej rzeczywista skuteczność, to drugie. Jakie są najpopularniejsze zabezpieczenia ognioochronne w budownictwie?

Zabezpieczenia czynne i bierne

Najprościej zabezpieczenia ogniochronne podzielić na dwie grupy: zabezpieczeń czynnych i biernych. Zadaniem tych drugich jest głównie opóźnianie rozprzestrzeniania się pożaru i osiągnięcie temperatury krytycznej poszczególnych elementów. Gdy do tego dojdzie, elementy konstrukcyjne zaczynają tracić swoje właściwości, zaczynają się wydzielać też łatwopalne substancje. Zastosowanie zabezpieczeń biernych to zagwarantowanie ludziom więcej czasu na ewakuację i szansa na uratowanie chociaż części mienia. Większa odporność ogniowa budynku to także cenny czas dla służb, które mają więcej możliwości podjęcia walki  z ogniem. Do zabezpieczeń biernych możemy zaliczyć wszelkiego rodzaju farby, tynki i zaprawy ognioochronne, znajdujące się na konstrukcjach nośnych (lecz nie tylko) budynku. To też odpowiednie wydzielę stref przeciwpożarowych, montaż kanałów wentylacyjnych i dymowych czy zabezpieczenie kanałów kablowych i kabli. Zabezpieczenia ogniochronne czynne to różnego rodzaju instalacje ppoż (przeciwpożarowe). Są to instalacje powiadamiające o pożarze odpowiednie służby i wspomagające ewakuację. Do tej grupy zaliczamy również rozbudowane systemy oddymiania, czy popularne instalacje tryskaczowe i zraszaczowe. To właśnie instalacje czynne mają największy wpływ na ograniczanie pożaru i jego negatywnych skutków. Wymagają one jednak regularnej konserwacji i serwisowania.

Wybór zabezpieczeń

Zabezpieczenia ppoż zawsze dobiera się do specyfiki danego budynku, a jego ochrona jest najskuteczniejsza wtedy, gdy łączy się ze sobą różne ich rodzaje. Dobór i montaż zabezpieczeń przeciwpożarowych w  budynkach powinien być zlecany profesjonalistom.