Ochrona przed pożarem w przemyśle petrochemicznym

Rafinerie i zakłady przemysłu petrochemicznego są szczególnie narażone na wzrost temperatury podczas pożarów oraz możliwość wystąpienia wybuchów. Jakie są formy zabezpieczenia tego typu obiektów?

System FENDOLITE MII 

W pożarach występujących w obiektach petrochemicznych temperatura jest na tyle wysoka, że tradycyjne materiały nie zdają egzaminu. Stal traci swoje właściwości, a beton pęka i odpryskuje. Dlatego stosuje się dodatkowe okładziny ognioochronne. Zminimalizowanie szkód wywołanych przez ogień wymaga odpowiednich zabezpieczeń takich jak system FENDOLITE MII. Jest to zaprawa ognioochronna pod postacią suchej mieszanki wermikulitu, cementu portlandzkiego i dodatków modyfikujących. Stosuje się ją jako formę zabezpieczeń przed pożarami węglowodorowymi stali. Jest łatwa w nakładaniu, a po wyschnięciu wytrzymała na obrażenia mechaniczne pomimo cienkiej warstwy.  Nie ulega biodegradacji i nie wydziela toksycznych oparów.

Płyty ognioochronne 

W celu zwiększenia ognioochronności w budownictwie przemysłowym doskonale sprawdzają się płyty PROMAT, które podczas pożaru nie wydzielają szkodliwych oparów oraz dymu. 

rafineria

Do przemysłu petrochemicznego stosuje się płyty ognioochronne silikatowo-cementowe PTOMATECT H o doskonałych właściwościach izolacyjnych, którymi zabezpiecza się konstrukcje stalowe, belki, slupy, stropy i ściany żelbetowe. Stanowią zabezpieczenie stali w zakresie od R15 do R240 oraz betonu do REI 240. Ich gęstość objętościowa wynosi około 870 kg/m3. Natomiast do wykonania obudów stalowych kanałów wentylacyjnych, samonośnych kanałów wentylacyjnych, kanałów kablowych i oddymiających stosuje się płyty PROMATECT L500. Dzięki ich właściwościom ognioochronnym, szczelności i niewielkiej wadze można wyeliminować kanały z blachy stalowej.

Zaprawy do zastosowań ognioochronnych 

Do zabezpieczenia konstrukcji stalowych można użyć zaprawy ISOFIRE HCF na bazie cementu i wełny mineralnej, która zapewnia odporność od R15 do R240. Pozwala uzyskać wysoką jakość zabezpieczenia ognioochronnego oraz długi okres jego eksploatacji. Charakteryzuje się także niewielkim ciężarem pomijanym przy obliczeniach statycznym obiektu. Do wypełniania szczelin i nierówności w ognioochronnych płytach najlepiej zastosować masę szpachlową PROMASTOP - Coating, za pomocą której zaszpachluje się narożniki, łby gwoździ i wkrętów, szczeliny, dziury i rysy. Jest to bezrozpuszczalnikowa, nieorganiczna powłoka wzbogacona  o ognioochronne pigmenty  i wypełniacze mineralne. Stwarza warstwę, która w przypadku pożaru reaguje endotermicznie i utrudnia przedostawanie się dymu i ognia do innych stref pożarowych. Doskonale sprawdza się w przejściach rurowych, kablowych, kombinowanych oraz szczelinach dylatacyjnych.