Skuteczne rozwiązania zapobiegawcze pożarom w tunelach

ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE TUNELI Pożary w tunelach należą do wyjątkowo niebezpiecznych. I nie chodzi tu tylko o ograniczone możliwości ewakuacji znajdujących się wewnątrz ludzi – pożar w tych miejscach rozwija się bardzo szybko, generując przy tym spore zadymienie i temperaturę nawet powyżej 1000oC.

Tragedie, które miały miejsce w różnych tunelach na całym świecie, zmusiły specjalistów z branży przeciwpożarowej do wynalezienia skutecznych technologii chroniących tunele przed rozprzestrzenianiem się ognia i ułatwiających prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych.

Czynniki wpływające na bezpieczeństwo w tunelach

Na poziom bezpieczeństwa w tunelu wpływa wiele czynników. Już sama jego budowa, geometria i konstrukcja mogą być kluczowe w przypadku rozprzestrzeniania się pożaru czy możliwości służb ratowniczych. W nowo budowanych tunelach przykłada się ogromną wagę do wyposażania ich w sprzęt ratowniczy, a przede wszystkim do lepszej kontroli ruchu drogowego. Szczegółowo opracowywane są procedury operacyjne podczas wypadków w tego typu miejscach, a służby przechodzą dedykowane szkolenia. Największe, transeuropejskie tunele mają nawet swoich dyspozytorów.

Systemy zabezpieczeń

W tunelach stosuje się odpowiednie okładziny ogniochronne konstrukcji, które mają na celu zapobieganie powstawania termicznego odpryskiwania betonu oraz ochronę betonu przed przenikaniem gazów ze spalania materiałów. Zabezpieczenie przeciwpożarowe tuneli wykonuje się metodą natryskową zaprawą ogniochronną, lub przy użyciu ogniochronnych płyt na ścianach i stropach. Niezwykle istotne jest wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych instalacji zasilających oraz przewodów wentylacyjnych i oddymiających z materiałów ogniochronnych – do wielu tragedii w tunelach nie doszłoby, gdyby wentylacja pracowała prawidłowo. W ramach zabezpieczeń przeciwpożarowych tuneli wykonuje się też zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych. Zabezpieczenia przeciwpożarowe nie wydzielają toksycznych i niebezpiecznych oparów i zabezpieczają beton przed termicznym odpryskiwaniem. Dla osoby spoza branży są w zasadzie niewidoczne – wyglądają bardzo estetycznie, są odporne na uszkodzenia mechaniczne, czyszczenie czy zmiany temperatur.