ZABEZPIECZENIA OGNIOCHRONNE KONSTRUKCJI STALOWYCH

ZABEZPIECZENIA OGNIOCHRONNE KONSTRUKCJI STALOWYCHCharakterystyka stali podczas pożaru

Pod wpływem wysokiej temperatury obniża się nośność konstrukcji stalowych, z tego powodu dochodzi do ich deformacji. W odróżnieniu od konstrukcji żelbetonowych i drewnianych, konstrukcje stalowe szybko osiągają krytyczne temperatury w całym przekroju. Z tego powodu, poza niewielkimi wyjątkami, elementy konstrukcji stalowych nie mają odporności ogniowej. Dlatego wymagane jest ich odpowiednie zabezpieczenie konstrukcji stalowych przez nałożenie powłok, które zapewnią ich odpowiednią nośność ogniową. Wymagana odporność ogniowa jest różna dla elementów konstrukcyjnych budynku, w zależności od przeznaczenia, wielkości i funkcji budynku.

Sposoby zabezpieczenia przeciwpożarowego konstrukcji stalowych

Istnieje wiele technologii umożliwiających zabezpieczenie konstrukcji stalowych takich jak: farby, zaprawy i płyty ogniochronne. Wybór zależny najczęściej od klasy odporności ogniowej, którą powinien posiadać dany budynek. Systemy oparte są na farbach pęczniejących, są łatwe w wykonaniu. Nakłada się je na powierzchnię podobnie jak w przypadku tradycyjnych technik malarskich. Tworzą je trzy powłoki: podkładowa, pęczniejąca i nawierzchniowa. Konstrukcje zabezpieczone w ten sposób osiągają klasę odporności ogniowej od R 15 do R 120. Kolejną technologią zabezpieczeń konstrukcji stalowych są płyty ogniochronne. Są one często stosowane przy biernej ochronie przeciwpożarowej. Dobór minimalnej grubości płyty zależy od masywności profilu i klasy odporności ogniowej do jakiej będzie zabezpieczany element. Innym rozwiązaniem są zaprawy ogniochronne. Nakłada się je na powierzchnię za pomocą agregatów natryskowych. Dzięki zaprawom można uzyskać klasę odporności ogniowej od R 15 do R 240.