Centrum Kliniczno -Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Budynek A1

CKD-1
CKD-4
CKD-7
CKD-8
CKD-9
CKD-10
CKD-11
CKD-12
CKD-13
CKD-15
CKD-16
CKD-17
CKD-18
CKD-14
CKD-6
CKD-3
CKD-5
CKD-2