Analiza rozwoju pożaru – kiedy należy ją wykonać?

SYMULACJA POŻARUCzym jest badanie SBI?

Na symulację CFD składa się przede wszystkim symulacja dymu i rozkładu temperatur w czasie rzeczywistym. Symulacje komputerowe CFD rozwoju pożaru oraz rozprzestrzeniania się dymu przeprowadzane są na trójwymiarowym modelu obiektu. Uwzględniają podstawowe parametry danego obszaru takie jak geometria, lokalizacja kurtyn dymowych oraz otworów wentylacji mechanicznej i naturalnej. Odwzorowywane są najbardziej niekorzystne scenariusze pożarowe. Ma to na celu określenie czy w czasie potrzebnym na ewakuację ludzi, na drogach ewakuacyjnych zapewnione są warunki niezbędne do jej przeprowadzenia oraz czy możliwe będzie przeprowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczej. Istnieje również możliwość weryfikacji oraz oceny poprawności zaprojektowania systemów oddymiania. W tym celu można przeprowadzić próby z ciepłym dymem. Pozwoli to na ocenę skuteczności działania wentylacji oddymiającej oraz współdziałanie systemów bezpieczeństwa w obiekcie. Dodatkowo dzięki próbie z ciepłym dymem, można sprawdzić szczelność kanałów wentylacyjnych. Metoda jest całkowicie bezpieczna zarówno dla ludzi, jak i dla elementów konstrukcji budynku.

Kiedy wykonać badanie SBI?

Symulację pożaru przeprowadza się w budynkach, w których uproszczona analiza nie daje pewności, że zostaną spełnione wymogi warunków technicznych. Dzieje się tak w budynkach atrialnych lub z antresolą oraz w budynkach, w których zachodzi konieczność zastosowania rozwiązań architektonicznych innych niż te, które przewidują przepisy. Jest to standardowy wymóg, dzięki któremu możemy uzyskać zgodę od Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na odstępstwo od przepisów. Wykonanie symulacji pożaru nieraz wskazuje na zawyżone normy i wytyczne projektowania, co prowadzi do zbędnych wydatków inwestycyjnych na czynne i bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe. Symulacje muszą odpowiadać aktualnym standardom oraz być zgodne z przepisami techniczno-budowlanymi.