Czym jest nadzór nad stanem bezpieczeństwa PPOŻ?

Pożary często powstają w miejscach, w których ochrona przeciwpożarowa została zorganizowana w niewłaściwy sposób lub w przypadku, gdy nie przestrzegano kluczowych zasad użytkowania budynku lub otaczającego go terenu. Właśnie dlatego ważny jest nadzór przeciwpożarowy obiektu. Polega on na spełnianiu wymagań ochrony przeciwpożarowej obiektu, wynikających ze sposobu użytkowania, nadzorze i serwisie urządzeń przeciwpożarowych, szkoleniu pracowników, jeśli jest taka potrzeba, a także prowadzeniu dokumentacji związanej z ochroną przeciwpożarową. Jaki jest dokładny zakres takiego nadzoru i kto może go wykonać?

Zakres nadzoru

W zakres nadzoru przeciwpożarowego wchodzi kilka podstawowych elementów. Zaliczyć do nich możemy:

  • regularna weryfikacja czy dany obiekt spełnia wymagania w kontekście bezpieczeństwa pożarowego budynków. W przypadku znalezienia nieprawidłowości wdraża się odpowiednie rozwiązania,
  • prowadzenie szkoleń dla pracowników, które mają na celu zwiększenie świadomości, a co za tym idzie umiejętności zachowania się podczas wystąpienia zagrożenia,
  • prowadzenie dokumentacji, która zawiera między innymi plany ewakuacji, niezbędne urządzenia i sposoby postępowania w przypadku wystąpienia pożaru,
  • kompleksowe doradztwo, dzięki któremu można wdrożyć rozwiązania, które zminimalizują ryzyko wystąpienia pożaru,
  • pomoc w zakresie obsługi urządzeń przeciwpożarowych.

 

 

nadzór

Kto może przeprowadzić nadzór i jak często jest wykonywany?

Do przeprowadzania nadzorów należy mieć stosowne kompetencje, wiedzę i doświadczenie. Właśnie dlatego specjaliści w naszej firmie posiadają licencje i autoryzacje wiodących producentów systemów przeciwpożarowych (na przykład Schrack, Polon-Alfa, Siemens, ESSER, Bosch) i certyfikaty jakości (TUW, LL-C, SIPT). Dzięki wieloletniemu doświadczeniu (działamy od 1993 roku) możemy zagwarantować, że znamy się na ochronie przeciwpożarowej. Warto wiedzieć, że nadzór przeciwpożarowy prowadzony jest stale. Kontrole obiektu wykonywane są regularnie, nasi specjaliści pomogą również w opracowaniu dokumentów, a także udzielą rad oraz przeprowadzą szkolenia dotyczące ochrony przeciwpożarowej oraz obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego.