Gaszenie gazem - na czym to polega?

W miejscach takich jak biblioteki, muzea, galerie sztuki, archiwa czy zabytki znajdują się przedmioty o bardzo dużej wartości materialnej, a także kulturalnej. W związku z tym muszą być one odpowiednio chronione m.in. przed pożarem. Jednak, aby cenne dobra nie uległy zniszczeniu w czasie gaszenia pożaru, sięga się po gazowe urządzenia gaśnicze. Stosowane są one również w centrach przetwarzania danych czy sterowniach.

Jak działa system gaszenia gazem?

Gaszenie gazem polega na tym, że do pomieszczenia, w którym pojawił się ogień, doprowadzany jest azot, argon czy inergen, wskutek czego jest zmniejszana zawartość tlenu, więc nie podtrzymuje on procesu spalania. W danym miejscu zakłada się instalację gaśniczą gazową, doprowadzającą gazy, a także instalację mającą zasygnalizować o zagrożeniu. W celu jak najszybszego wyeliminowania problemu niezbędna jest też możliwość sterowania gaszeniem. Tego typu system gaśniczy obejmuje takie elementy jak czujniki przeciwpożarowe, dysze gaśnicze, elektrozawory, zbiorniki z gazem, centralę sterującą oraz ręczne przyciski start i stop. Tak przygotowana instalacja pozwala w szybki sposób uporać się z ogniem bez zniszczeń materialnych, czego nie można zagwarantować w przypadku użycia wody lub piany. Ponadto nierzadko system wykrywa zagrożenie, zanim będzie widoczny dym. 

pożar

Zalety gaszenia gazem

Gazy obojętne oprócz tego, że nie powodują szkód w miejscu gaszenia ognia, są również neutralne dla środowiska. Ponadto nie przewodzą prądu, więc mogą być stosowane w pomieszczeniach z instalacjami elektrycznymi oraz sprzętem RTV i AGD. Trzeba też dodać, że gazy obojętne nadają się zarówno do gaszenia pożaru, jak i zobojętnienia atmosfery, co uniemożliwia powstanie ognia. Również dwutlenek węgla skutecznie redukuje poziom tlenu w danym pomieszczeniu oraz rozkłada się dopiero w temperaturze powyżej 1000°C. Z kolei czysty gaz gaśniczy FM-200 jest nieszkodliwy dla zdrowia człowieka i nie wpływa negatywnie na warstwę ozonową, a Novec 1230 wywołuje efekt schłodzenia, dzięki czemu neutralizuje pożar.