Menu boczne

Stałe urządzenia gaśnicze (SUG) – gazowe

Stałe urządzenie gaśnicze – SUG jest to automatyczna instalacja przeciwpożarowa która samoczynnie wykrywa i sygnalizuje pożar we wczesnej jego fazie rozwoju oraz rozpoczyna akcję gaśniczą w chronionej strefie. Celem zastosowania stałych urządzeń gaśniczych – gazowych jest ugaszenie pożaru bez trwałych uszkodzeń gaszonych przedmiotów i pomieszczeń. Stosujemy je w obiektach w których znaczenie ma duża wartość materialna znajdujących się tam przedmiotów (muzea, archiwa, biblioteki) lub istotna jest ciągłość pracy urządzeń objętych ochroną (serwerownie, centra przetwarzania danych).

Do gaszenia mogą być używane:

  • Czyste gazy gaśnicze jak FM-200, Novec 1230,
  • Gazy obojętne jak: Inergen, Argonit,
  • Dwutlenek węgla – CO2.

 

Podstawowym zadaniem stałych urządzeń gaśniczych – gazowych jest:

  • Szybkie i bezbłędne wykrycie powstającego pożaru, zanim się on rozwinie i będzie trudny do opanowania oraz jego ugaszenie.

 

Głównymi elementami stałych urządzeń gaśniczych – gazowych są:

  • Centrala sterująca ,
  • Ręczne przyciski START, STOP,,
  • Czujki przeciwpożarowe,
  • Zbiorniki z gazem,
  • Elektrozawory,
  • Dysze gaśnicze.

 

Profesjonalnie zaprojektowane i wykonane stałe urządzenia gaśnicze – gazowe gwarantują szybkie wykrycie i ugaszenie pożaru oraz ochronę cennych przedmiotów i urządzeń.

Firma STRAŻAK zapewnia pomoc na każdym etapie inwestycji, począwszy od wizji lokalnej i analizy zagrożeń, poprzez zaprojektowanie i instalację aż po serwis i konserwację zainstalowanego systemu.