Jak często powinno się wykonywać przeglądy systemów sygnalizacji pożaru?

System sygnalizacji pożaru (SSP) ma za zadanie wykrywać pożar na samym początku jego powstawania i jasno zasygnalizować pojawiające się niebezpieczeństwo. Znacznie ułatwia szybką reakcję, a tym samym zapewnienie bezpieczeństwa obecnym w budynku ludziom oraz zwierzętom, a także odpowiednie zabezpieczenie dóbr materialnych. SSP powinien również podjąć pewne kroki, aby ułatwić ewakuację budynku oraz spowolnić rozprzestrzenianie się ognia, na przykład poprzez otwarcie drzwi przeciwpożarowych, uruchomienie odpowiednich wind lub włączenie systemów odpowiedzialnych za gaszenie, a także sprawdzać stan i sprawność poszczególnych urządzeń. 

Sam system sygnalizacji pożaru również wymaga regularnego przeglądu, aby nie było wątpliwości, że prawidłowo zadziała w sytuacji kryzysowej. Tak jak obowiązek zastosowania SSP, konieczność wykonywania jego przeglądu również jest regulowana prawnie. Paragraf §3 Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 roku wskazuje, że w pierwszej kolejności należy przestrzegać zaleceń producenta urządzeń wchodzących w skład systemu sygnalizacji pożaru. Jasno mówi on również, że pod żadnym pozorem przegląd nie może być przeprowadzany rzadziej niż raz w roku. Jeśli jednak w dokumentacji urządzenia nie został zawarty harmonogram przeglądów i konserwacji, należy podążać za tym zapisanym w Polskiej Normie PKN-CEN/TS 54-14:2006. 

przegląd alarmu

Przeglądy systemu sygnalizacji pożaru według Polskich Norm 

Harmonogram zapisany w Normie PKN-CEN/TS 54-14:2006 wyszczególnia cztery przeglądy okresowe i ustala, kto może je przeprowadzać: 

  • Codzienny (wykonywany przez użytkownika budynku). 
  • Comiesięczny (wykonywany przez użytkownika budynku). 
  • Kwartalny (wykonywany przez wyszkolonego specjalistę). 
  • Roczny (wykonywany przez wyszkolonego specjalistę). 

Wykonywane przez zwyczajnych pracowników obiektu obsługa codzienna i miesięczna polegają przede wszystkim na obserwowaniu pracy urządzeń i zwracaniu uwagi na wszelkie błędy lub nieprawidłowości. Te powinny zostać zgłoszone do osób lub podmiotów odpowiedzialnych za konserwację systemu sygnalizacji pożarów, takich jak firma serwisowa. 

Znacznie istotniejszy jest przeprowadzony raz na kwartał przegląd wykonywany przez odpowiednio wyszkolony personel serwisowy. Jest to niezwykle skrupulatna kontrola, poparta odpowiednią dokumentacją oraz koniecznymi testami. Powinna wykryć wszelkie problemy i uszkodzenia, co pozwoli na ich możliwie najszybsze rozwiązanie, wraz z wymianą zepsutych części. Kwartalny przegląd to dokładne sprawdzenie stanu systemu, które powinno zostać nie tylko kompetentnie przeprowadzone, ale również odpowiednio udokumentowane. Pozwoli to na zwrócenie uwagi na uprzednio zauważone problemy, porównanie ich z aktualnym stanem urządzeń, analizę częstości ich występowanie, a więc tym samym usprawnienie pracy serwisantów.