Menu boczne

System sygnalizacji pożaru – SSP

SSP Schrack - System sygnalizacji pożaru - SSPSystem sygnalizacji pożaru – SSP służy do wykrywania i sygnalizowania pożaru w pierwszej fazie jego rozwoju. Celem zastosowania tego systemu jest ochrona zdrowia i życia ludzi oraz zgromadzonych wartości materialnych.

Obowiązek zastosowania w budynkach i obiektach systemu SSP regulowany jest przez odpowiednie przepisy prawne, ustawy i rozporządzenia

Podstawowym zadaniem SSP jest:

  • Szybkie i bezbłędne wykrycie powstającego pożaru, zanim się on rozwinie i będzie trudny do opanowania, dzięki czemu jest więcej czasu na przeprowadzenie ewakuacji budynku i na skuteczną ochronę zgromadzonych w nim wartości materialnych.
  • Wysterowanie urządzeń zewnętrznych: central oddymiania uruchamiających klapy oddymiające, załączenie wentylatorów oddymiania, zwolnienie kontroli dostępu, zadziałanie wind pożarowych, otwarcie drzwi ewakuacyjnych, uruchomienie automatycznego sterowania gaszeniem, itp.
  • Zbieranie informacji o zadziałaniu wysterowanych urządzeń – monitoring klap pożarowych, drzwi ewakuacyjnych, bram i kurtyn pożarowych, itp.

 

SSP POLON - System sygnalizacji pożaru - SSPGłównymi elementami systemy sygnalizacji pożaru są:

  • Centrala sygnalizacji pożarowej,
  • Czujki pożarowe,
  • Ręczne ostrzegacze pożarowe – przyciski ROP,
  • Moduły kontrolno – sterujące,
  • Urządzenia sygnalizacyjne.

 

System sygnalizacji pożaru działa w oparciu o rozmieszczone w pomieszczeniach czujki pożarowe, które reagują na obecność dymu, wzrost temperatury lub pojawienie się płomieni w obszarze działania czujek. Sygnał ze wzbudzonej czujki przekazywany jest do centralki, która alarmuje o zagrożeniu informując odpowiednie służby. Dodatkowo czujki pożarowe uzupełnione są ręcznymi ostrzegaczami pożarowymi (ROP) umieszczonymi na drogach komunikacji ogólnej. Systemy sygnalizacji pożaru mogą też powiadamiać o pożarze najbliższą Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej.

Projektowanie SSP wymaga dużej wiedzy technicznej oraz doświadczenia praktycznego. Ważne jest prawidłowe rozmieszczenie i dobór elementów systemu, dobre zaprojektowanie i zlokalizowanie serwerowni, zgodnie z rodzajem obiektu który ma być wyposażony w system SSP.

Firma STRAŻAK zapewnia pomoc na każdym etapie inwestycji, począwszy od wizji lokalnej i analizę zagrożeń, poprzez zaprojektowanie i instalację aż po serwis i konserwację zainstalowanych systemów.