JAK PRAWIDŁOWO DBAĆ O INSTALACJE PRZECIWPOŻAROWE?

instalacje przeciwpożaroweInstalacje i urządzenia przeciwpożarowe muszą być zawsze sprawne i gotowe do użycia. Aby tak było, niezbędny jest ich prawidłowy montaż i eksploatacja, a przede wszystkim fachowa konserwacja i serwis.

Konserwacja instalacji przeciwpożarowych

Przede wszystkim należy zdawać sobie sprawę z tego, że nadrzędnym celem systemów przeciwpożarowych jest ratowanie życia. Szczególny nacisk położony jest więc na ich prawidłowe wykonanie i postępowanie zgodnie z normami budowlanymi i instrukcjami technicznymi producenta. Od tego w dużej mierze zależy późniejsze bezproblemowe użytkowanie instalacji. Projekt takiego systemu przeciwpożarowego powinien być uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Przed dopuszczeniem ich do użytkowania przeprowadzane są odpowiednie próby i badania, potwierdzające prawidłowość działania.

W trakcie eksploatacji instalacje i urządzenia przeciwpożarowe muszą być poddawane przeglądom oraz niezbędnym czynnościom konserwacyjnym. Zaleca się, aby tego rodzaju działania podejmować nie rzadziej niż raz w roku, a najlepiej tak często, jak zalecają producenci danego sprzętu. Obowiązek regularnej konserwacji instalacji przeciwpożarowych wynika z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109, poz. 719). Zgodnie z tym przepisem wszelkie czynności obejmujące prace konserwacyjne muszą odbywać się zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi urządzeń ppoż. i instrukcjami zawartymi przez producentów danego sprzętu.

Raz na pięć lat należy konserwować węże stanowiące elementy hydrantów wewnętrznych. Regularnie przeprowadzane przeglądy i prace konserwacyjne skutecznie zwiększają poziom bezpieczeństwa pożarowego budynków.

Profesjonalny serwis instalacji przeciwpożarowych

Każda instalacja przeciwpożarowa powinna być objęta stałym, profesjonalnym nadzorem. W usługach z tego zakresu specjalizuje się firma STRAŻAK. Zapewniamy kompleksowe przeglądy techniczne, konserwację i serwis każdego zabezpieczenia lub instalacji przeciwpożarowej wykonanej w dowolnej technologii.

W ramach naszych usług zapewniamy klientom stałe wsparcie w zakresie konserwacji instalacji przeciwpożarowych, gwarantując przy tym bezpłatne konsultacje oraz dyspozycyjność serwisantów 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia (również w niedziele i święta). Nasi serwisanci to specjaliści z wysokimi kwalifikacjami oraz doświadczeniem. Oprócz tego nasi klienci mogą liczyć na wsparcie ochrony przeciwpożarowej.