Menu boczne

Konserwacja instalacji przeciwpożarowych – Warszawa

Wszystkie instalacje oraz urządzenia przeciwpożarowe muszą być zawsze sprawne i gotowe do użycia. Dlatego też firma STRAŻAK, dysponując wykwalifikowaną oraz doświadczoną kadrą, ma możliwość przeprowadzenia przeglądów technicznych, konserwacji każdego zabezpieczenia lub instalacji przeciwpożarowej wykonanej w dowolnej technologii. Realizujemy serwis zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynkach biurowych, handlowych, usługowych, mieszkalnych, sakralnych, produkcyjnych i magazynowych. Mamy certyfikaty, licencje i autoryzację wiodących producentów systemów przeciwpożarowych.

Mamy pod swoją opieką konserwacyjną obiekty, w których występują:

  • Instalacje Systemu Sygnalizacji Pożaru,
  • instalacje tryskaczowe,
  • instalacje hydrantowe,
  • instalacje oddymiania grawitacyjnego,
  • instalacje przewietrzania,
  • Dźwiękowe Systemy Ostrzegania o Pożarze,
  • instalacje wykrywania gazów,
  • instalacje oświetlenia awaryjnego,
  • bramy, drzwi oraz kurtyny przeciwpożarowe,
  • systemy gaszenia gazem.

W ramach umowy na stałą konserwację instalacji przeciwpożarowych w Warszawie oferujemy swoim klientom bezpłatne konsultacje z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Wysoko wyspecjalizowana kadra specjalistów oraz rzeczoznawców ds. ochrony przeciwpożarowej zapewnia klientom profesjonalną usługę. Nasi serwisanci są do dyspozycji 24 h/dobę w dni powszednie, niedzielę i święta.

Wszystkie powierzone nam prace wykonujemy terminowo, sprawnie i czysto, a nad ich prawidłowym przebiegiem czuwają specjaliści w zakresie profilaktyki – inżynierowie inżynierii bezpieczeństwa pożarowego.

 

Serwis instalacji przeciwpożarowych Warszawa

Prowadzimy serwis instalacji przeciwpożarowych w Warszawie. Odpowiednie zabezpieczenie, doraźne naprawy i okresowa konserwacja są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania instalacji, a więc działania te przekładają się na zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia znajdujących się w danym budynku.

Prawidłowo przeprowadzony serwis ppoż. polega na przeczyszczeniu i zabezpieczeniu sprawnych instalacji oraz usunięciu ewentualnych usterek. Regularne przeglądy poza tym, że są obowiązkowe w świetle polskiego prawa, to pozwalają uniknąć kosztownych w naprawie awarii.

Profesjonalny serwis instalacji przeciwpożarowych w Warszawie może wchodzić w zakres oferowanej przez naszą firmę umowy nadzoru ppoż. Zazwyczaj serwis ppoż. należy przeprowadzać co najmniej raz do roku, chyba że producent urządzeń zaleca inaczej. Konserwacja i przegląd instalacji przeciwpożarowych powinny być zakończone sporządzeniem raportu potwierdzającego serwis. W dokumencie wskazuje się ewentualne usterki bądź odstępstwa od wymogów określonych przepisami prawa.

 

Serwis instalacji przeciwpożarowych a prawo

Serwis instalacji przeciwpożarowych musi być przeprowadzany przynajmniej raz w roku. Wynika to z obowiązujących przepisów prawa budowlanego. W ramach tego prawa sprawdza się również działanie systemów wentylacyjnych i gazowych. Działania te mają za zadanie zapewnić bezpieczeństwo użytkowania instalacji w miejscach publicznych oraz zakładach pracy.

Przegląd należy wykonać również po każdej zmianie w obrębie instalacji przeciwpożarowych w budynku. Realizujemy takie czynności po zakończeniu prac montażowych w obiekcie. Niedopełnienie obowiązku może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi w razie wykrycia nieprawidłowości w trakcie kontroli.

Przeglądy instalacji przeciwpożarowych mogą być przeprowadzane jedynie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami. To pracownicy jednostek ochrony przeciwpożarowej, inżynierowie pożarnictwa oraz inżynierowie bezpieczeństwa pożarowego (absolwenci Głównej Służby Pożarniczej). Tylko te osoby są uprawnione do wystawiania dokumentacji potwierdzającej przeprowadzony przegląd.

Zapraszamy do współpracy z naszą firmą.