Menu boczne

Konserwacja i serwis urządzeń oraz instalacji przeciwpożarowych

Wszystkie instalacje oraz urządzenia przeciwpożarowe muszą być zawsze sprawne i gotowe do użycia. Dlatego też firma STRAŻAK dysponując wykwalifikowaną oraz doświadczoną kadrą ma możliwość przeprowadzenia przeglądów technicznych, konserwacji i serwisu każdego zabezpieczenia lub instalacji przeciwpożarowej wykonanej w dowolnej technologii. Prowadzimy konserwację i serwis zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynkach biurowych, handlowych, usługowych, mieszkalnych, sakralnych, produkcyjnych i magazynowych. Posiadamy certyfikaty, licencje i autoryzację wiodących producentów systemów przeciwpożarowych.

 

Mamy pod swoją opieką konserwacyjną obiekty w których występują:

  • Instalacje Systemu Sygnalizacji Pożaru
  • Instalacje tryskaczowe
  • Instalacje hydrantowe
  • Instalacje oddymiania grawitacyjnego
  • Instalacje przewietrzania
  • Dźwiękowe Systemy Ostrzegania
  • Instalacje wykrywania gazów
  • Instalacje oświetlenia awaryjnego
  • Bramy, drzwi oraz kurtyny przeciwpożarowe
  • Systemy gaszenia gazem.

W ramach umowy na stałą konserwację instalacji przeciwpożarowych oferujemy swoim klientom bezpłatne konsultacje z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Wysoko wyspecjalizowana kadra specjalistów oraz rzeczoznawców ds. ochrony przeciwpożarowej zapewnia naszym klientom profesjonalną usługę. Nasi serwisanci są do dyspozycji 24 h/dobę w dni powszednie, niedzielę i święta

Wszystkie powierzone nam prace wykonujemy terminowo, sprawnie i czysto, a nad ich prawidłowym przebiegiem czuwają specjaliści w zakresie profilaktyki – inżynierowie inżynierii bezpieczeństwa pożarowego.

 

Serwis instalacji przeciwpożarowych Warszawa

Prowadzimy serwis instalacji przeciwpożarowych w Warszawie. Odpowiednie zabezpieczenie, doraźne naprawy i okresowa konserwacja są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania instalacji, a więc działania te przekładają się na zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia znajdujących się w danym budynku.

Prawidłowo przeprowadzony serwis ppoż polega na przeczyszczeniu i zabezpieczeniu sprawnych instalacji oraz usunięciu ewentualnych usterek. Regularne przeglądy poza tym, że są obowiązkowe w świetle polskiego prawa, to też pozwalają uniknąć kosztownych w naprawie awarii.

Profesjonalny serwis instalacji przeciwpożarowych w Warszawie może wchodzić w zakres oferowanej przez naszą firmę umowy nadzoru ppoż. Zazwyczaj serwis ppoż należy przeprowadzać co najmniej raz do roku, chyba że producent urządzeń zaleca inaczej. Konserwacja i przegląd instalacji przeciwpożarowych powinny być zakończone sporządzeniem raportu potwierdzającego serwis. W dokumencie wskazuje się ewentualne usterki bądź odstępstwa od wymogów określonych przepisami prawa.