Jak szybko pozbyć się dymu z pomieszczenia?

Spośród wszystkich czynników niebezpiecznych towarzyszących rozwojowi pożaru największe zagrożenie stwarza powstający podczas spalania dym. Zawiera on wiele substancji toksycznych, które mogą w krótkim czasie doprowadzić do zatrucia, a nierzadko także uduszenia z powodu braku wypieranego tlenu. Groźne jest też powodowane przez dym ograniczenie widoczności, które utrudnia albo nawet uniemożliwia przeprowadzenie akcji ewakuacyjnej oraz sprawne rozpoczęcie gaszenia pożaru. Dla ograniczenia wpływu dymu w budynkach montuje się kanały oddymiające lub systemy oddymiania grawitacyjnego. Przekonajmy się, jak funkcjonują urządzenia tego typu.

System oddymiania mechanicznego

W systemach oddymiania mechanicznego dym jest wyprowadzany z budynku za sprawą rozmieszczonych w nim kanałów oddymiających, w których przepływ powietrza następuje dzięki pracy wentylatorów wyciągowych. Dla ułatwienia pozbywania się dymu z poszczególnych pomieszczeń budynek jest dzielony na strefy, za co odpowiadają kurtyny dymowe oraz instalowane w przewodach wentylacyjnych klapy odcinające. Funkcjonowanie  całości nadzoruje system sterujący w postaci centrali oddymiania. Na podstawie informacji o pracy wentylatorów dobiera ona wielkość potrzebnego dla wyrównania ciśnienia dopływu powietrza przez otwierane klapy napowietrzające.

dym w kuchni

System oddymiania grawitacyjnego

Systemy oddymiania grawitacyjnego pozwalają na wykorzystanie różnicy ciśnień powstającej ze względu na temperaturę tworzących się gazów pożarowych. W tym przypadku dym jest wyprowadzany z budynku przez klapy oddymiające montowane w dachu albo ścianach najwyższych kondygnacji. Do wyrównywania ciśnienia używa się klap napowietrzających zakładanych na niższych piętrach. Instalacja tego rodzaju może być aktywowana dzięki podłączeniu do Systemu Sygnalizacji Pożarowej za sprawą własnych czujników optycznych lub topikowych reagujących na wysoką temperaturę. Klapy dymowe mogą być otwierane pneumatycznie, elektrycznie z niezależnym zasilaniem lub mechanicznie za pomocą sprężyn, a niekiedy także ręcznie.