Menu boczne

Kanały oddymiające i wentylacyjne

Kanały oddymiające i wentylacyjne mogłyby stanowić doskonałą drogę rozprzestrzeniania się dymu i ognia w przypadku wystąpienia pożaru. Aby tego uniknąć wykonuje się je z materiałów niepalnych i nie rozprzestrzeniających ognia. Przewody te muszą też mieć odpowiednią odporność ogniową. Możemy to uzyskać poprzez wykonanie samonośnego kanału z materiałów spełniających powyższe kryteria lub wykonanie obudowy płytowej istniejącego kanału z blachy stalowej.

W zakresie naszej działalności dotyczącej zabezpieczeń kanałów oddymiających i wentylacyjnych jest:

 

Bierna ochrona przeciwogniowa kanałów oddymiających i wentylacyjnych

Bierna ochrona przeciwogniowa kanałów oddymiających i wentylacyjnych polega na zastosowaniu odpowiednio zaizolowanych przewodów, które zapewniają wysoką szczelność ogniową i dymową. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego spełniony jest m.in. wtedy, gdy budynek oraz urządzenia, które są z nim związane posiadają rozwiązania ograniczające rozprzestrzenianie się ognia i dymu w budynku. Nasza firma specjalizuje się w realizacji systemów wentylacji oddymiającej, które stanowią ważny element ochrony przeciwpożarowej. Wykonujemy profesjonalny montaż kanałów oddymiających i wentylacyjnych z wykorzystaniem certyfikowanych materiałów i nowoczesnych technologii. Zapraszamy do nawiązania z nami współpracy!