Menu boczne

Kanały oddymiające i wentylacyjne

Przewody oddymiające i wentylacyjne mogłyby stanowić doskonałą drogę rozprzestrzeniania się dymu i ognia w przypadku wystąpienia pożaru. Aby tego uniknąć wykonuje się je z materiałów niepalnych i nie rozprzestrzeniających ognia. Kanały te muszą też mieć odpowiednią odporność ogniową. Możemy to uzyskać poprzez wykonanie samonośnego kanału z materiałów spełniających powyższe kryteria lub wykonanie obudowy płytowej istniejącego kanału z blachy stalowej.

W zakresie naszej działalności dotyczącej zabezpieczeń kanałów oddymiających i wentylacyjnych jest: