Jak zapewnić ochronę przeciwpożarową w hotelach i pensjonatach?

Następstwa pojawienia się ognia w budynku, w którym przebywa znaczna liczba użytkowników mogą być poważne i obejmować nie tylko duże straty materialne, ale również sporą liczbę poszkodowanych, a nawet zabitych. Sposobem na ograniczenie ryzyka będzie ścisłe przestrzeganie przepisów i zastosowanie niezbędnych metod ochrony przeciwpożarowej budynków. Przekonajmy się, jakie elementy mogą wchodzić w jej skład w przypadku pensjonatów i hoteli.

Co powinno się znaleźć w pensjonatach i hotelach, jeżeli chodzi o ochronę ppoż.?

Wyposażenie przeciwpożarowe w pensjonatach i hotelach jest uzależnione od charakterystyki budynków, w jakich się one znajdują. W wielu obiektach tego typu konieczne stanie się zastosowanie różnych rozwiązań podnoszących poziom bezpieczeństwa. W większości przypadków niezbędnymi elementami okaże się przede wszystkim instalacja z wewnętrznymi hydrantami przeciwpożarowymi, pozwalającymi na podłączenie węży gaśniczych i skuteczne prowadzenie akcji na poszczególnych kondygnacjach. Równie nieodzowny jest z reguły System Sygnalizacji Pożaru (SSP), który wykrywa pojawienie się dymu lub podwyższonej temperatury oraz może być aktywowany przyciskami, a także ogłasza alarm i przekazuje informacje najbliższej jednostce gaśniczej. Alternatywą może być zastosowanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO) przesyłającego komunikaty głosowe.

drzwi pożarowe w hotelu

Jakie elementy mogą zwiększyć bezpieczeństwo ppoż.?

Sposobem na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ppoż. będzie zainstalowanie w budynku Stałych Urządzeń Gaśniczych (SUG), którymi może być system tryskaczy, które uruchamianą się autonomicznie za sprawą elementów termoczułych lub zraszaczy zintegrowanych z SSP i działających strefowo. Liczy się też zastosowanie zabezpieczeń biernych – ścian odgradzających strefy pożarowe, montaż odpowiednich drzwi, a także ochrona wrażliwych komponentów konstrukcji okładzinami bądź farbami ppoż.