Menu boczne

Zabezpieczenia ogniochronne w budownictwie

Zabezpieczenia ogniochronne w budownictwie powinny stanowić kwestię priorytetową, ponieważ od nich może zależeć zdrowie, a nawet życie człowieka. Mając to na uwadze, oferujemy profesjonalne wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków oraz konstrukcji stalowych, żelbetowych i drewnianych. Nasze realizacje gwarantują pełną ochronę, a także ułatwienie przeprowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych w przypadku wybuchu pożaru.

Główną funkcją zabezpieczeń ogniochronnych w budownictwie jest niedopuszczenie do kontaktu elementów konstrukcyjnych z wysoką temperaturą, dymem oraz ogniem. Mają one na celu również zapobieganie rozprzestrzenianiu się pożaru, co ułatwia ewakuację i zmniejsza straty mienia. To ważne zwłaszcza w przypadku budynków, w których elementy nośne są wykonane ze stali. Odpowiednie zabezpieczenie filarów, belek i słupów może pomóc uchronić obiekt przed zawaleniem w trakcie akcji gaśniczej.

Stosujemy zabezpieczenia ogniochronne:

  • pasywne termicznie – ich zadaniem jest separacja elementów konstrukcji od ognia i wysokiej temperatury,
  • reaktywne – zmieniają swoje właściwości w trakcie pożaru, absorbując ciepło lub zwiększając objętość.

 

Ochrona przeciwpożarowa budynków

Nasza oferta z zakresu ochrony przeciwpożarowej budynków jest zróżnicowana i obejmuje wiele działań, które dobieramy do bieżących potrzeb klienta. Oprócz zabezpieczania konstrukcji wykonujemy ognioodporne kanały oddymiające i wentylacyjne, jak również kanały kablowe. Dbamy o to, aby były one wykonane z materiałów nierozprzestrzeniających ognia i spełniających wszystkie istotne kryteria. Co więcej, nasze działania polegają również na zabezpieczeniu w budownictwie przepustów rurowych, kablowych i wentylacyjnych, a także szczelin dylatacyjnych i budowlanych. Przestrzenie te najczęściej wypełniane są przez nas wełną mineralną oraz zabezpieczane powłoką ogniochronną, aby zapobiec przedostawaniu się dymu i ognia.

 

Zabezpieczenia przeciwpożarowe budynków

Tworzone przez nas zabezpieczenia przeciwpożarowe budynków mają na celu zapewnienie konstrukcji jak najlepszej ochrony przed ogniem. Ze względu na to, że każdy dom, blok lub biurowiec jest inny, naszą pracę zaczynamy od dokładnego poznania obsługiwanego obiektu. Następnie proponujemy optymalne rozwiązanie, które naszym zdaniem najlepiej spełni swoją funkcję.

Na życzenie Klientów zajmujemy się również podnoszeniem odporności ogniowej stropów oraz dachów. Zabieg ten polega na zastosowaniu specjalnych okładzin ogniochronnych. Więcej informacji na temat wszystkich usług znajdą Państwo w oddzielnych kategoriach. Zachęcamy również do kontaktu – chętnie odpowiemy na wszelkie pytania oraz ustalimy szczegóły dotyczące współpracy i realizacji zlecenia.

 

Czynne i bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe

We współczesnych budynkach stosujemy czynne i bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe. Obejmują one tryskacze, instalacje sygnalizujące, zraszacze, hydranty, gaśnice oraz materiały, które mają za zadanie ograniczać rozprzestrzenianie się ognia. To nie tylko surowce budowlane stosowane do budowy ścian i stropów, lecz także specjalne drzwi czy przegrody pozwalające na zahamowanie rozwoju pożaru na kolejne części budynku.

Zachowanie odpowiedniego bezpieczeństwa pożarowego w nieruchomości wymaga dostosowania do siebie zarówno czynnych, jak i biernych zabezpieczeń. Wybór odpowiednich materiałów, elementów instalacji i metod pracy zależy m.in. od przeznaczenia budynku, a także budżetu klienta czy systemów już istniejących w obiekcie. Projektujemy cały system i przeprowadzamy symulacje, które pozwalają na określenie skuteczności poszczególnych rozwiązań technologicznych. Taki proces umożliwia również wykrycie błędów i niedociągnięć, które mogłyby stanowić duży problem w przyszłości.

 

Dobór zabezpieczeń przeciwpożarowych budynku a warunki środowiskowe

Dobór zabezpieczeń przeciwpożarowych budynku zależy od przeznaczenia i wielkości nieruchomości. W polskim prawie wyróżnia się wymogi dotyczące zagrożenia dla ludzi występującego w danym obiekcie. Wpływają na nie m.in. takie czynniki, jak sposób użytkowania budynku i jego powierzchnia. Najwyższy poziom niebezpieczeństwa pożarowego występuje w nieruchomościach mieszkalnych, zwłaszcza zamieszkania zbiorowego, a także użyteczności publicznej, magazynowych i produkcyjnych.

W wymienionych obiektach konieczne jest zachowanie odpowiedniej drożności dróg ewakuacyjnych. Zastosowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych pozwala m.in. za ograniczenie rozwoju pożaru czy usuwanie dymu, co wpływa bezpośrednio na swobodny przebieg ewakuacji.

Poziom niebezpieczeństwa pożarowego w budynku wpływa bezpośrednio na to, jakie zabezpieczenia można zastosować w jego obrębie. Znaczenie ma ich:

  • nośność ogniowa – czas, w którym element jest w stanie przenosić obciążenia,
  • szczelność ogniowa – to czas, w którym nie dochodzi do przejścia płomieni i gazów pożarowych na drugą stronę materiału,
  • izolacyjność ogniowa – okres, w którym element może zachować odpowiednią izolacyjność termiczną.

Zabezpieczenia ogniochronne w budownictwie zwykle wykonuje się z materiałów zaliczanych do klasy A1. Mogą mieć one różną izolacyjność, szczelność i nośność ogniową, w zależności od przeznaczenia obiektu.

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty. Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie, dopasowując stosowane rozwiązania do specyfiki obiektu oraz potrzeb klienta.