Jak zaprojektować ochronę przeciwpożarową w magazynach i na dużych powierzchniach?

Pojawienie się ognia wewnątrz budynku oznacza duże zagrożenie dla przebywających w nim ludzi, a jednocześnie pociąga za sobą ryzyko powstania sporych strat materialnych. Dla zminimalizowania szans na rozprzestrzenienie się pożaru stosuje się różne rozwiązania techniczne w postaci dobrze przygotowanych systemów ochrony przeciwpożarowej budynków. Przekonajmy się, co sprawdzi się w obiektach magazynowych i przy znacznych kubaturach.

Jakie rozwiązania ppoż. stosuje się w obiektach wielkopowierzchniowych?

W budynkach mających dużą powierzchnię użytkową trzeba korzystać z systemów przeciwpożarowych, które pozwolą na szybkie wykrycie zarzewia ognia oraz pomogą w jego błyskawicznym zduszeniu, nim dojdzie do rozprzestrzenienia się płomieni. W tym celu używane są klasyczne czujki połączone z systemem sygnalizacji pożarowej, które zwykle są podłączone do instalacji oddymiającej składającej się na ogół z osadzonych w połaci dachu klap dymowych punktowych lub będących częścią pasm świetlnych.

 

dach magazynu

Stosuje się też wymagane oznaczenie dróg ewakuacyjnych wraz z oświetleniem awaryjnym. Często w obiekcie są też umieszczane stałe urządzenia gaśnicze, a ich rodzaj jest uzależniony od charakteru składowanych towarów lub prowadzonej działalności. W grę wchodzą zarówno instalacje tryskaczy bądź zraszaczy, jak i systemy gaszące mgłą wodną lub gazem. Nie można też zapominać o montażu hydrantów wewnętrznych.

Kto decyduje o rodzaju montowanych zabezpieczeń?

Rodzaj i rozmieszczenie elementów systemu ochrony przeciwpożarowej są planowane przez specjalistów z tego obszaru. Dobierają oni poszczególne urządzenia tak, by spełnić wymogi określone w istniejących przepisach, a także uzyskać maksymalną efektywność działania sprzętu ppoż. bez nadmiernego zwiększania wysokości koniecznych nakładów. Warto pamiętać, że konkretne elementy budynku muszą też spełniać wymogi obowiązujących norm pod względem swej odporności ppoż.