Jakie są najczęstsze przyczyny pożarów?

Przyczyn powstania pożaru jest cała lista. Przeważnie winny jest człowiek, choć zdarza się, że ogień zostaje wywołany przez wadliwą instalację elektryczną, brak ochrony przeciwpożarowej. Warto zainwestować w dodatkowe zabezpieczenia, by uniknąć olbrzymich strat. Niezbędne są regularne przeglądy. W przypadku wystąpienia usterki pozwalają one niezwłocznie wykryć przyczynę i dokonać stosownej naprawy.

Najczęstsze przyczyny pożarów

Najczęstszą i najpoważniejszą przyczyną pożarów jest niezachowanie zasad ostrożności, nierozsądek, nieuwaga i brak znajomości przepisów przeciwpożarowych. Do tego dochodzi brak wiedzy na temat zagrożeń; szkoleń, oznakowania stref zagrożenia wybuchem,  niewłaściwe obchodzenie się z ogniem;    brak nadzoru, wyładowania atmosferyczne,  brak instalacji uziemiających, nieprawidłowa eksploatacja urządzeń elektrotermicznych i przewodów kominowych; nieostrożność podczas prowadzenia prac: spawanie, cięcie, zgrzewanie, podgrzewanie materiałów; przeciążenia, zwarcia,  samozapalenia w procesach technologicznych i składowaniu płodów rolnych, reakcje chemiczne, tarcie elementów, iskry mechaniczne i oczywiście podpalenia. 

Przykłady pokazują, że większość tragedii można z powodzeniem uniknąć, gdy będziemy przestrzegać zasad przepisów BHP i wprowadzimy zabezpieczenia przeciwogniowe. Firma STRAŻAK zajmuje się ochroną przeciwpożarową, więc warto korzystać z oferty.

 

przyczyny pożarów

Zasady dotyczące instalacji pożarowych

Wymogi związane z projektowaniem i wykonywaniem sieci elektrycznych oraz instalacji pożarowych, obejmują jakość usług i materiałów. Nie bez znaczenia jest właściwa eksploatacja urządzeń elektrycznych oraz instalacji, a także przeprowadzanie regularnych przeglądów i konserwacji. Nawet gdy powyższe warunki uważamy za spełnione, zawsze warto zainwestować w dodatkowe zabezpieczenia w postaci instalacji przeciwpożarowych. Firma oferują nie tylko montaż, ale i serwis urządzeń. Możemy liczyć na doradztwo najlepszego rozwiązania, które sprawdzi się w przypadku naszego obiektu. Pamiętajmy o przeprowadzaniu regularnych przeglądów.