Jakie są systemy dźwiękowe ostrzegające przed niebezpieczeństwem

Dla wielu właścicieli budynków ochrona przeciwpożarowa i szybkie alarmowanie o niebezpieczeństwie to priorytetowa kwestia. Dlatego też niezbędne są odpowiednie systemy ostrzegawcze, które zdecydowanie podniosą bezpieczeństwo w budynkach. 

Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze, czyli w skrócie DSO, to profesjonalne systemy nagłośnieniowe, które pomagają zachować właściwą ochronę przeciwpożarową budynków. Rozgłaszają wyraźne komunikaty głosowe lub sygnały ostrzegawcze, jeśli zaszedł akt terrorystyczny, zagrożenie pożarem lub inny, groźny stan, który może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo osób znajdujących się w pomieszczeniach. 

Jak Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze pomagają w ochronie przed niebezpieczeństwem?

Jeśli do DSO dotrze sygnał na temat zagrożenia, komunikat ostrzegawczy będzie nadawany automatycznieOczywiście istnieje również nadawanie manualne przez uprawnioną osobę, na przykład kierownika akcji ratowniczej, straż pożarną czy obsługę zagrożonego budynku.

dźwiękowe systemy ostrzegawcze

Warto wiedzieć, że profesjonalne systemy ostrzegawcze nie przydają się jedynie w chwilach zagrożenia, ale też na co dzień, pełniąc rolę sprzętu nadającego reklamy, czy też odtwarzającego muzykę. 

W jakich miejscach Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze są niezbędne?

Zgodnie z polskim prawem, używanie dźwiękowych systemów ostrzegania o pożarze jest obowiązkowe między innymi takich miejscach, jak:

  • budynki handlowe o jednej kondygnacji, które mają powierzchnię ponad 8000 m2 oraz te o kilku kondygnacjach, których powierzchnia przewyższa 5000 m2;
  • teatry i kina, które mają ponad 600 miejsc;
  • szpitale i sanatoria liczące ponad 200 łóżek;
  • stacje metra;
  • dworce kolejowe i porty, które są przeznaczone dla ponad 500 osób;
  • sale widowiskowe i budynki sportowe z liczbą ponad 1500 miejsc;
  • budynki mieszkalne, w których jest ponad 200 miejsc noclegowych.