Menu boczne

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze – DSO

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze – DSO są wyspecjalizowanymi systemami nagłośnieniowymi które współpracują z systemami sygnalizacji pożaru i służą przeprowadzeniu ewakuacji ludzi w obiektach objętych zagrożeniem pożarowym.

 

Podstawowym zadaniem DSO jest:

 • Rozpowszechnianie sygnałów ostrzegawczych oraz komunikatów głosowych na potrzeby bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z SSP, a także przez operatora, w jednym lub kilku określonych obszarach.

 

Głównymi elementami dźwiękowych systemów ostrzegawczych są:

 • Centrala DSO,
 • Głośniki ścienne,
 • Głośniki sufitowe,
 • Głośniki projektorowe.

 

Profesjonalnie zaprojektowany i wykonany dźwiękowy system ostrzegawczy gwarantuje skuteczną komunikację i pomoc w bezpiecznej ewakuacji osób znajdujących się w zagrożonej strefie.

Firma STRAŻAK zapewnia pomoc na każdym etapie inwestycji, począwszy od wizji lokalnej i analizy zagrożeń, poprzez zaprojektowanie i instalację aż po serwis i konserwację zainstalowanego systemu.

 

Dźwiękowe systemy ostrzegania o pożarze – kiedy są wymagane?

Rodzaje budynków, w których powinny być zamontowane dźwiękowe systemy ostrzegania o pożarze, wskazane są w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie przeciwpożarowej ochrony budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

W myśl tego aktu prawnego systemy DSO muszą znajdować się między innymi w:

 • budynkach handlowych lub wystawowych jednokondygnacyjnych (powyżej 8000 m2 ze strefą pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I) i wielokondygnacyjnych (o powierzchni powyżej 5000 m2 ze strefą pożarową ZL I),
 • kinach i teatrach o liczbie miejsc powyżej 600,
 • salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyżej 1500,
 • stacjach metra i kolei podziemnych,
 • szpitalach i sanatoriach o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku,
 • budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych,
 • dworcach i portach przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób.

Dostępne w naszej ofercie wysokiej jakości dźwiękowe systemy ostrzegania o pożarze usprawniają i ułatwiają ewakuację ludzi z zagrożonych pomieszczeń. Od wielu lat zajmujemy się profesjonalnym montażem DSO oraz ekspertyzami technicznymi stanu ochrony przeciwpożarowej. Zabezpieczamy różnego rodzaju i przeznaczenia budynki i obiekty. Jesteśmy zespołem doświadczonych inżynierów o wysokich kwalifikacjach zawodowych, dzięki czemu dostarczamy najwyższej jakości usług z zakresu ochrony ppoż.

Firma STRAŻAK zapewnia pomoc na każdym etapie inwestycji, począwszy od wizji lokalnej i analizy zagrożeń, poprzez zaprojektowanie i instalację aż po serwis i konserwację zainstalowanego systemu. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.