Menu boczne

Dźwiękowe sygnały ostrzegania o pożarze – DSO

Dźwiękowe sygnały ostrzegania o pożarze (DSO) są wyspecjalizowanymi systemami nagłośnieniowymi, które współpracują z technologiami sygnalizacji ognia i służą przeprowadzeniu ewakuacji ludzi w obiektach objętych zagrożeniem pożarowym.

Podstawowym zadaniem DSO jest rozpowszechnianie sygnałów ostrzegawczych oraz komunikatów głosowych na potrzeby bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z SSP, a także przez operatora, w jednym lub kilku określonych obszarach.

Głównymi elementami dźwiękowych systemów ostrzegawczych są:

 • centrala DSO,
 • głośniki ścienne,
 • głośniki sufitowe,
 • głośniki projektorowe.

Profesjonalnie zaprojektowany i wykonany dźwiękowy system ostrzegawczy gwarantuje skuteczną komunikację i pomoc w bezpiecznej ewakuacji osób znajdujących się w zagrożonej strefie.

Firma STRAŻAK zapewnia pomoc na każdym etapie inwestycji, począwszy od wizji lokalnej i analizy zagrożeń, poprzez zaprojektowanie i instalację, aż po serwis i konserwację zainstalowanego systemu.

 

Dźwiękowe systemy ostrzegania o pożarze – kiedy są wymagane?

Rodzaje budynków, w których powinny być zamontowane dźwiękowe systemy ostrzegania o pożarze, wskazane są w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie przeciwpożarowej ochrony budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

W myśl tego aktu prawnego systemy DSO muszą znajdować się między innymi w:

 • budynkach handlowych lub wystawowych jednokondygnacyjnych (powyżej 8000 m2 ze strefą pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I) i wielokondygnacyjnych (o powierzchni powyżej 5000 m2 ze strefą pożarową ZL I),
 • kinach i teatrach o liczbie miejsc powyżej 600,
 • salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyżej 1500,
 • stacjach metra i kolei podziemnych,
 • szpitalach i sanatoriach o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku,
 • budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych,
 • dworcach i portach przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób.

Dostępne w naszej ofercie wysokiej jakości dźwiękowe systemy ostrzegania o pożarze usprawniają i ułatwiają ewakuację ludzi z zagrożonych pomieszczeń. Od wielu lat zajmujemy się profesjonalnym montażem DSO oraz ekspertyzami technicznymi stanu ochrony przeciwpożarowej. Zabezpieczamy różnego rodzaju i przeznaczenia budynki i obiekty. Jesteśmy zespołem doświadczonych inżynierów o wysokich kwalifikacjach zawodowych, dzięki czemu dostarczamy najwyższej jakości usług z zakresu ochrony ppoż.

 

Z czego składają się dźwiękowe systemy ostrzegania o pożarze?

Dźwiękowe systemy ostrzegania po pożarze składa się z wielu elementów, które muszą być ze sobą w pełni kompatybilne. Najważniejsze części takich instalacji to:

 • kontroler – to właśnie tu ustawia się komunikat, który ma zostać odtworzony w konkretnych strefach w razie zagrożenia pożarowego,
 • mikrofony – pozwalają na przekazanie komunikacji strażakom, którzy mogą kierować osobami w trakcie ewakuacji,
 • zasilacze – muszą być one zaprojektowane w taki sposób, by pozwalały na bezproblemową obsługę także w razie utraty zasilania w budynku. Zazwyczaj wyposaża się je w awaryjne akumulatory,
 • wzmacniacze – odpowiadają za przesyłanie komunikatów na odpowiednią linię do głośników,
 • moduły końca linii – nadzorują sprawność linii głośnikowej.

W wielu budynkach dźwiękowe systemy ostrzegania o pożarze łączy się z instalacjami do nadawania komunikatów komercyjnych. Takie rozwiązanie cieszy się popularnością między innymi w centrach handlowych i innych, dużych obiektach użyteczności publicznej.

Każdy budynek jest inny, co wymaga dostosowania systemu do układu i charakterystyki poszczególnych pomieszczeń. Przygotowujemy indywidualne projekty systemów nadających dźwięk w razie zagrożenia pożarowego, a następnie realizujemy je w obiekcie klienta, podobnie jak ma to miejsce w przypadku np. naszych instalacji tryskaczowych.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.