Jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe stosowane są w rafineriach?

Ropa naftowa to substancja łatwopalna. Jeżeli dojdzie do jej podpalenia, wydziela się z niej duża ilość ciepła. Rafinerie są to specjalne zakłady przemysłu petrochemicznego, w których wytwarza się paliwa, oleje, smary, asfalt i inne surowce. Powstają one właśnie w wyniku przetworzenia ropy naftowej. To wyjątkowo cenne zakłady produkujące nie tylko paliwa i oleje, ale także rozpuszczalniki, polimery, polistyren i polipropylen. Niestety właściwości ropy naftowej sprawiają, że praca związana z jej obróbką jest niebezpieczna dla zdrowia, a czasami nawet życia ludzkiego. Ciecz ta jest bowiem nie tylko łatwopalna, ale także wybuchowa i toksyczna. To dlatego rafinerie muszą być wyposażone w specjalistyczny sprzęt oraz zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Tylko w taki sposób można zapewnić bezpieczne środowisko pracy wszystkim pracownikom tych zakładów. Każdy pożar zbiorników, w których przechowuje się ropę naftową albo inne produkty naftowe to ogromna tragedia. Pożary tego typu są określane mianem lokalnych kataklizmów, ponieważ z ich przyczyny umierają ludzie, dochodzi do powstania wielkich strat materialnych, a także do skażenia środowiska naturalnego. 

Dlaczego odpowiednie zabezpieczenia przeciwpożarowe są szczególnie ważne w rafineriach?

rafineria

Jeżeli w rafinerii dojdzie do wybuchu pożaru, to jest to zawsze wydarzenie bardzo dynamiczne i wyjątkowo trudne do okiełznania. Ugaszenie takiego pożaru jest niezwykle ciężkie, a akcja gaśnicza zazwyczaj przeprowadzana jest z wielkimi trudnościami i wieloma komplikacjami. Ogromne promieniowanie cieplne oraz wyrzuty palącej się ropy naftowej ze zbiorników zajętych ogniem powodują szybkie rozprzestrzenianie się pożaru. Ciepło wydzielane podczas takiego pożaru jest na tyle silne, że uszkadza powłoki konstrukcji stalowych oraz różne instalacje przemysłowe, które znajdują się w zasięgu ognia.

Z jakich przyczyn dochodzi do wybuchu pożarów w rafineriach?

Przyczyny pożarów zbiorników z ropą naftową w rafineriach mogą być różne. Jednak do najczęstszych należą niewątpliwie: iskrzenie urządzeń elektrycznych, prace remontowe przeprowadzane z otwartym ogniem, wyładowania atmosferyczne oraz samozapalenie palnych resztek znajdujących się w zbiornikach. 

Jakie metody stosuje się do zabezpieczania rafinerii przed pożarami?

Zabezpieczenia przeciwpożarowe stosowane w rafineriach są optymalnie dostosowane do specyfiki tych miejsc. Nowoczesne systemy zabezpieczające są oparte na specjalnych zaprawach ogniochronnych oraz ognioochronnych płytach Promat. Materiały te wykazują odpowiednią klasę odporności ogniowej, a podczas pożaru nie wydzielają szkodliwych dla ludzkiego zdrowia i środowiska oparów ani dymu. Wykonuje się z nich specjalne okładziny ognioochronne, którymi zabezpieczane są wszystkie konstrukcje nośne w rafineriach. Dzięki temu w razie wystąpienia pożaru, stal, beton i inne materiały nie tracą swoich właściwości i mogą nadal pełnić swoje funkcje nośne. Zabezpieczane są w ten sposób belki, słupy, stropy i ściany żelbetonowe.

Doskonałym sposobem na skuteczne gaszenie pożarów rafineryjnych jest stosowanie urządzeń gaśniczych, które podają pianę z poziomu dna zbiornika na ropę. Takie instalacje przeciwpożarowe składają się z czterech sekcji rur oraz wylewów piany zamontowanych nad dnem zbiornika. W razie wystąpienia pożaru podają one równomiernie pianę gaśniczą na całą powierzchnię ropy naftowej znajdującej się w zbiorniku. To doskonała alternatywa dla instalacji przeciwpożarowych starszej generacji, które podawały pianę gaśniczą od góry zbiorników. Z tego powodu były bardziej awaryjne, gdyż w wyniku pożaru górny płaszcz zbiorników często załamuje się do wewnątrz, a instalacja pianowa ulegała zniszczeniu.