Menu boczne

Rafinerie i zakłady petrochemiczne

Ogniochronne zabezpieczenia w rafineriach i zakładach petrochemicznych

W budownictwie przemysłowym , a w szczególności w rafineriach i zakładach przemysłu petrochemicznego, podczas pożaru występuje znacznie szybszy wzrost temperatury oraz wyższa jej wartość maksymalna. Większość stosowanych materiałów konstrukcyjnych podczas takiego pożaru traci swoje właściwości, stal szybko traci wytrzymałość a beton odpryskuje i pęka. Jednym z zabezpieczeń przeciwpożarowych jest zastosowanie odpowiednich okładzin ogniochronnych konstrukcji nośnych.

 

W zakresie naszej działalności dotyczącej zabezpieczeń w przemyśle petrochemicznym jest:

 • Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych systemem FENDOLITE MII,
 • Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych z płyt PROMATECT H.

 

Rafinerie i zakłady petrochemiczne

 

Zaprawa ISOFIRE HCF

ISOFIRE HCF jest zaprawą na bazie cementu i wełny mineralnej oraz dodatków modyfikujących.

Zastosowanie: ogniochronne zabezpieczenie konstrukcji stalowych.
Odporność ogniowa: od R15 do R240.
Zalety:

 • Nie wydziela toksycznych i niebezpiecznych oparów,
 • Łatwa w stosowaniu i nakładaniu,
 • Nie ulega biodegradacji,
 • Wysoka jakość otrzymywanego zabezpieczenia ogniochronnego oraz jego długi okres eksploatacji,
 • Bardzo dobre właściwości izolacyjne,
 • Odporna na korozję chemiczną,
 • Niewielki ciężar wykonanego zabezpieczenia – pomijalny przy obliczeniach statycznych obiektu,

 

System zabezpieczenia ogniochronnego FENDOLITE MII

Produkty: Zaprawa ogniochronna FENDOLITE MII
Zaprawa ogniochronna FENDOLITE MII jest produkowana w postaci suchej mieszanki wermikulitu, cementu portlandzkiego oraz dodatków modyfikujących. Wchodzi w skład technologii stosowanej do wykonywania zabezpieczeń przeciwpożarowych przed pożarami węglowodorowymi i stanowi skuteczną ochronę stali przed szybkim przyrostem temperatury.

Zastosowanie: Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych przed utratą nośności w pożarach węglowodorowych.
Odporność ogniowa: – zabezpieczenie stali: od R15 do R240,

 

Zalety:

 • Nie wydziela toksycznych i niebezpiecznych oparów,
 • Łatwa w stosowaniu i nakładaniu,
 • Nie ulegają biodegradacji,
 • Wysoka jakość otrzymywanego zabezpieczenia ogniochronnego oraz jego długi okres eksploatacji,
 • Jest bardzo wytrzymała oraz odporna na uszkodzenia mechaniczne,
 • Wykonane zabezpieczenie ma małą grubość,
 • Można stosować w warunkach podwyższonej wilgotności.

 

Rafinerie i zakłady petrochemiczne

 

Płyty PROMATECT H

Są to ogniochronne płyty silikatowo-cementowe o doskonałych właściwościach izolacyjnych, odporne na szybki przyrost temperatury. Podczas pożaru nie wydzielają szkodliwych oparów oraz dymu.

Zastosowanie:
ogniochronne zabezpieczenia konstrukcji stalowych,
ogniochronne zabezpieczenie belek, słupów, stropów i ścian żelbetowych.
Odporność ogniowa:

 • zabezpieczenie stali – od R15 do R240,
 • zabezpieczenie betonu – do REI 240.

Zalety:

 • Wyjątkowa stabilność oraz dobre właściwości mechaniczne w wysokiej temperaturze,
 • Trwałość gwarantująca wieloletnie funkcjonowanie,
 • Duża estetyka wykonanych zabezpieczeń,
 • Łatwa obróbka oraz montaż,
 • Odporność na wilgoć,
 • Odporność na wielokrotnie cykle zamrażania i odmrażania,
 • Przy obudowie słupów i belek nie wymagane są dodatkowe podkonstrukcje.