Nowoczesne technologie w ochronie przeciwpożarowej: innowacyjne systemy dźwiękowe ostrzegania o pożarze

Zagrożenie pożarowe oznacza występowanie w obiekcie, w którym pojawiło się zarzewie ognia trzech podstawowych czynników powodujących realne niebezpieczeństwo dla przebywających w nim osób. W grę wchodzi tu przede wszystkim dym, który zawiera toksyczne i trujące gazy, a ponadto ogranicza widzialność, utrudniając odnalezienie wyjść oraz uniemożliwiając sprawną ewakuację. Równie ważna jest wysoka temperatura mogąca powodować poparzenia oraz płomienie. Kluczowe dla możliwości szybkiego opuszczenia budynku będzie więc podanie informacji o zagrożeniu. Rolę tę odgrywają zwykle Systemy Sygnalizacji Pożarowej (SSP), jednak nie zawsze są one w pełni wystarczające, ponieważ nie wszyscy zdają sobie sprawę z powodów ich aktywacji i nie wiedzą, jak mają postępować. Bardziej skuteczne okazują się natomiast Dźwiękowe Systemy Ostrzegania o Pożarze (DSO). Przyjrzyjmy się bliżej takim instalacjom i sprawdźmy, gdzie staną się one konieczne.

Czym są dźwiękowe systemy ostrzegawcze?

DSO to instalacje składające się z centrali wyposażonej w generator komunikatów oraz mikrofon alarmowy, a także wzmacniacz i zasilacz wraz z panelem obsługi, jak również rozprowadzonych po obiekcie linii głośnikowych. Pozwala zarówno na automatyczne podawanie sygnałów ostrzegawczych, jak i wysyłanie informacji głosowych, w tym też wygłaszanych na bieżąco przez operatora. Wpływa to na tempo rozpoczęcia ewakuacji, a także pozwala na jej koordynację. Będzie też pomocne przy wspieraniu działań służb – jednostek gaśniczych oraz ratowników medycznych czy Policji.

system dźwiękowy ostrzegający o pożarze

Gdzie zakłada się DSO?

Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze instaluje się w budynkach handlowych i wystawowych (jednokondygnacyjnych ZZL i o powierzchni powyżej 8000 m2 oraz wielokondygnacyjnych ZZL i o powierzchni powyżej 5000 m2). Zakłada się je też w salach widowiskowych i sportowych, jeśli mają więcej niż 1500 miejsc, a także w kinach i teatrach z widowniami na 600 osób. Są montowane w szpitalach i sanatoriach z ponad 200 łóżkami oraz w budynkach wysokich i wysokościowych tj. użyteczności publicznej albo zamieszkiwania zbiorowego z ponad 200 miejscami. Będą też obecne na dworcach, stacjach metra i lotniskach.