Oddymianie grawitacyjne w teorii i praktyce

Zagrożenie związane z powstawaniem dużych ilości dymu jest jednym z poważniejszych problemów, jakie wiążą się z wybuchem pożaru. Nie tylko ogranicza on znacznie widoczność, utrudniając prowadzenie akcji ewakuacyjnej oraz gaśniczej, ale również zawiera wiele toksycznych substancji będących przyczynami zatrucia, a nawet śmierci. Sposobem na poważne ograniczenie wpływu tych czynników jest stosowanie w budynkach instalacji pozwalającej na oddymianie grawitacyjne. Przekonajmy się, jak działają tego rodzaju systemy i z czego się składają.

Dlaczego system oddymiania jest niezbędny?

Powstające podczas spalania gazy pożarowe są bardzo gorące, a ich gęstość jest z tego powodu niższa niż chłodniejszego powietrza znajdującego się w budynku. Będą więc w większości przypadków swobodnie unosiły się ku górze. Zjawisko to wykorzystują grawitacyjne systemy oddymiania, pozwalając na wyprowadzanie dymu otworami w górnej części budynku. Ich działanie jest możliwe, dzięki temu, że jednocześnie do wnętrza stale dopływa powietrze atmosferyczne, przedostające się otworami znajdującymi się na niższych kondygnacjach. Powstające w wyniku tego podciśnienie ułatwia szybki przepływ gazów, skutecznie przewietrzając klatki schodowe czy fragmentów korytarzy będące częścią dróg ewakuacyjnych.

dym

Jak jest zbudowany system oddymiania grawitacyjnego?

System oddymiania grawitacyjnego to kilka współpracujących ze sobą elementów. Za wyprowadzanie dymu odpowiadają umieszczone w konstrukcji dachu klapy dymowe. Są one otwierane automatycznie, np. za sprawą użycia siłowników elektrycznych, pneumatycznych albo mechanicznych sprężyn. Dostarczanie powietrza jest możliwe dzięki klapom lub oknom napowietrzającym, uruchamianym na podobnej zasadzie. Aktywacja systemu oddymiania następuje na ogół w przypadku zadziałania Systemu Sygnalizacji Pożarowej po wykryciu dymu przez czujniki optyczne lub ciepła przez detektory termiczne. Możliwe są także rozwiązania z niezależnym sterowaniem – zwykle bezpiecznikami topikowymi, które reagują w wyniku działania podwyższonej temperatury.