Menu boczne

Systemy oddymiania

Systemy oddymiania są to urządzenia służące do odprowadzania dymu, ciepła oraz toksycznych gazów powstających podczas pożaru. Zastosowanie systemów oddymiania umożliwia bezpieczną ewakuację ludzi zabezpieczając drogi ewakuacyjne przed zadymieniem oraz chroni konstrukcję budynku przed szkodliwym działaniem temperatury.

Ze względu na sposób zabezpieczenia przed zadymieniem możemy wyróżnić następujące systemy:

  • System oddymiania grawitacyjnego – wykorzystuje różnicę ciśnień pomiędzy otworami oddymiającymi i napowietrzającymi oraz unoszenie się ku górze gazów o wyższej temperaturze,
  • System oddymiania mechanicznego – w którym ruch powietrza jest wymuszony mechanicznie za pomocą urządzeń wentylacyjnych,
  • System oddymiania różnicowo-ciśnieniowy – który jest połączeniem oddymiania mechanicznego oraz kontrolowanego sterowania różnicami ciśnienia.

 

Podstawowym zadaniem systemów oddymiania jest:

  • Spełnienie wymogów bezpieczeństwa ewakuacji i zabezpieczenie konstrukcji przed szkodliwym działaniem temperatury poprzez odprowadzanie toksycznych gazów i ciepła w obrębie dróg ewakuacyjnych i stref pożarowych.

 

Głównymi elementami systemów oddymiania są:

  • Centrala sterująca oddymianiem,
  • Klapy oddymiające,
  • Ręczne przyciski oddymiania,
  • Czujki przeciwpożarowe.
  • Profesjonalnie zaprojektowany i wykonany system oddymiania zabezpiecza drogi ewakuacyjne przed zadymieniem i zapewnia bezpieczną ewakuację osób znajdujących się w zagrożonej strefie.

 

Firma STRAŻAK zapewnia pomoc na każdym etapie inwestycji, począwszy od wizji lokalnej i analizy zagrożeń, poprzez zaprojektowanie i instalację aż po serwis i konserwację zainstalowanego systemu ppoż.

 

Już od wielu lat zapewniamy firmy w skuteczne systemy oddymiania na terenie Warszawy i okolic.