Menu boczne

Systemy oddymiania – Warszawa

Systemy oddymiania to urządzenia służące do odprowadzania dymu, ciepła oraz toksycznych gazów powstających podczas pożaru. Ich zastosowanie umożliwia bezpieczną ewakuację ludzi, zabezpieczając drogi ewakuacyjne przed zadymieniem oraz chroniąc konstrukcję budynku przed szkodliwym działaniem temperatury.

Ze względu na sposób zabezpieczenia przed zadymieniem możemy wyróżnić następujące systemy:

 • system oddymiania grawitacyjnego – wykorzystuje różnicę ciśnień pomiędzy otworami oddymiającymi i napowietrzającymi oraz unoszenie się ku górze gazów o wyższej temperaturze,
 • system oddymiania mechanicznego – w którym ruch powietrza jest wymuszony mechanicznie za pomocą urządzeń wentylacyjnych,
 • system oddymiania różnicowo-ciśnieniowy – który jest połączeniem oddymiania mechanicznego oraz kontrolowanego sterowania różnicami ciśnienia.

Podstawowym zadaniem systemów oddymiania jest:

 • Spełnienie wymogów bezpieczeństwa ewakuacji i zabezpieczenie konstrukcji przed szkodliwym działaniem temperatury poprzez odprowadzanie toksycznych gazów i ciepła w obrębie dróg ewakuacyjnych i stref pożarowych.

Głównymi elementami systemów oddymiania są:

 • centrala sterująca oddymianiem,
 • klapy oddymiające,
 • ręczne przyciski oddymiania,
 • czujki przeciwpożarowe.

Profesjonalnie zaprojektowany i wykonany system oddymiania zabezpiecza drogi ewakuacyjne przed zadymieniem i zapewnia bezpieczną ewakuację osób znajdujących się w zagrożonej strefie.

 

Projektowanie i montaż systemów oddymiania

Firma STRAŻAK zapewnia pomoc na każdym etapie inwestycji, począwszy od wizji lokalnej i analizy zagrożeń, poprzez zaprojektowanie i instalację aż po serwis i konserwację zainstalowanego systemu ppoż.. Nasi specjaliści mają uprawnienia, które pozwalają na legalny montaż tego typu instalacji. Dzięki temu możemy wystawić dokumentację potwierdzającą, że dany budynek spełnia wymagania przepisów przeciwpożarowych.

Przed przystąpieniem do pracy wykonujemy szczegółowe analizy, które pozwalają na ocenę skuteczności poszczególnych rozwiązań. Dzięki temu możemy wyeliminować błędy czy podjąć lepsze decyzje już na etapie projektowym. Taka opcja zmniejsza koszty inwestycji i późniejszych modernizacji. Jednocześnie pozwala na uzyskanie jak najwyższej możliwe skuteczności ochrony przeciwpożarowej w obiekcie.

Już od wielu lat zapewniamy firmy w skuteczne systemy oddymiania na terenie Warszawy i okolic.

 

Gdzie montuje się systemy oddymiania?

Systemy oddymiania mają za zadanie odprowadzać zanieczyszczenia poza budynek. Nie montuje się ich w mieszkaniach, ale na klatkach schodowych i korytarzach. Dzięki temu możliwe jest przeprowadzenie ewakuacji, nie narażając ludzi na zatrucie czy podduszenie.

Systemy oddymiania montuje się przede wszystkim w budynkach wielorodzinnych, obiektach przemysłowych i magazynowych, halach widowiskowych, nieruchomości użyteczności publicznej, placówkach medycznych i wszędzie tam, gdzie konieczne jest przygotowanie dróg ewakuacyjnych.

 

Jakie korzyści niesie za sobą zastosowanie systemów oddymiania?

Systemy oddymiania pozwalają na:

 • zmniejszenie stężenia dymów i gorącego powietrza w trakcie pożaru,
 • ochronę konstrukcji budynku przed działaniem bardzo wysokiej temperatury,
 • zmniejszenie ryzyka przeniknięcia gazów i dymu do innych pomieszczeń,
 • ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru,
 • zmniejszenie ogólnej temperatury w miejscu objętym pożarem,
 • zapewnienie warunków niezbędnych do sprawnej ewakuacji.

Co więcej, systemy oddymiania znajdują zastosowanie również na co dzień. Pełnią rolę wentylacji, pozwalając na zachowanie swobodnego przepływu powietrza w budynku.

Stworzenie sprawnie działających systemów oddymiania w budynku jest wymagane przez obowiązujące przepisy. Zaniedbanie tej kwestii niesie za sobą poważne konsekwencje dla zarządcy nieruchomości.

 

Przeglądy systemów oddymiania

Systemy oddymiania powinny przechodzić również regularne kontrole stanu technicznego. Wynika to z obowiązujących przepisów – rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Zgodnie z prawem kontrola systemów oddymiania powinna być realizowana co najmniej raz w roku. Zdarzają się jednak wyjątki od tej zasady – np. wymagania producenta co do częstszych przeglądów, których zaniedbanie skutkuje wygaśnięciem gwarancji.

Za odpowiedni stan techniczny systemów oddymiania odpowiada zarządca budynku. To on musi zadbać o właściwą częstotliwość przeglądów. W innym przypadku w razie kontroli jest narażony na kary za niedopełnienie obowiązku. Zwykle kontrole obejmują nie tylko systemy oddymiania, lecz także inne instalacje zamontowane w budynku, co ułatwia pilnowanie terminów kolejnych wizyt specjalistów.

Przeprowadzamy profesjonalne przeglądy systemów oddymiania w Warszawie i okolicach. Dysponujemy uprawnieniami, które pozwalają na wystawienie wymaganej dokumentacji.

Zapraszamy do współpracy.