Rozwiązania przeciwpożarowe dedykowane dla archiwów i bibliotek

Zabezpieczenie przeciwpożarowe (ppoż.) w budynkach mieszkalnych oraz obiektach użyteczności publicznej, czyli nieruchomościach zaliczanych do kategorii ZL, stanowi konieczność, ponieważ ma istotne znaczenie dla ochrony życia, zdrowia, mienia ich mieszkańców lub użytkowników. Zadaniem systemów ognioodpornych jest wykrycie pożaru, ułatwienie przeprowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej, ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia, umożliwienie opuszczenia budynku osobom, które w nim przebywają. Poniżej przedstawiamy rozwiązania przeciwpożarowe przeznaczone dla archiwów i bibliotek.

 

Ochrona dokumentów i woluminów przed pożarem

Zabezpieczenia przeciwpożarowe w archiwach i bibliotekach tak jak w innych obiektach prywatnych i publicznych powinny być w pełni sprawne, przechodzić wymagane przeglądy oraz konserwacje, spełniać przewidziane dla nich wymogi techniczno-budowlane. Ryzyko wybuchu pożaru w archiwum lub bibliotece jest stosunkowo niskie, ale ich ochrona ppoż. nierzadko stanowi prawdziwe wyzwanie, przede wszystkim z powodu zainstalowanych w nich przestarzałych systemów elektrycznych oraz wartości przechowywanych w nich dokumentów czy woluminów.

biblioteka

W przypadku wybuchu pożaru w archiwum lub bibliotece skala zniszczeń bywa znaczna. Nagromadzenie łatwopalnych materiałów, w tym papierowej i tekturowej dokumentacji administracyjnej, drewnianych mebli, materiałowych zasłon, sprawia, że ogień szybko się rozprzestrzenia. Nawet niewielkie ilości dymu i sadzy stanowią poważne zagrożenie dla dokumentów i książek, podobnie jak woda gaśnicza, której użycie doprowadza do ich zniszczenia. Dlatego wymagania dotyczące ochrony ppoż. archiwów i bibliotek są nie tylko wysokie, ale również szczególne. W przypadku omawianych obiektów należy postawić na sprawny system detekcji pożaru, stałe urządzenia gaśnicze, instalacje do redukcji tlenu, ognioodporne kanały oddymiające, wentylacyjne i kablowe.

W budynkach tych konieczne jest przemyślane rozmieszczenie drzwi i przedsionków przeciwpożarowych, zainstalowanie systemów oddymiania klatek schodowych, podział przestrzeni na sfery pożarowe, kontrola ilości magazynowanych zbiorów w celu ograniczenia gęstości obciążenia ogniowego. Nie bez znaczenia pozostaje także właściwe oświetlenie dróg ewakuacyjnych i miejsc, w których znajduje się sprzęt gaśniczy. Specjalistyczne przejścia ppoż. pozwalają osobom przebywającym w archiwum lub bibliotece w momencie wybuchu pożaru na bezpiecznie wyniesienie dokumentów oraz cennych woluminów. Przejścia te cechuje wysoka izolacyjność.

Do ochrony materiałów papierowych stosuje się również szafy i sejfy ogniotrwałe oraz impregnaty ppoż. Zabezpieczone muszą zostać także przepusty rurowe, kablowe, wentylacyjne, szczeliny dylatacyjne i budowlane. Wypełnione wełną mineralną oraz zabezpieczone powłoką ogniochronną szczeliny zapobiegają przedostawaniu się dymu i ognia. Ponadto personel archiwum lub biblioteki powinien przechodzić cykliczne szkolenia z ochrony przed pożarem.