Symulacje pożarów jako narzędzie oceny ryzyka pożarowego

Wszystkie budynki są narażone na powstanie pożaru, muszą więc być projektowane w taki sposób, by niebezpieczeństwa wynikające z rozprzestrzeniania się dymu, wysokiej temperatury oraz płomieni okazały się jak najniższe, a w obiekcie dało się przeprowadzić sprawną ewakuację i udaną akcję gaśniczą minimalizującą poziom strat materialnych. Sposobem na zmniejszenie ryzyka związanego z pojawieniem się ognia jest wykorzystanie odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych, materiałów o potrzebnej w danym przypadku odporności ogniowej i systemów ochrony czynnej – wykrywania dymu, oddymiania, wzniecania alarmu pożarowego czy samego gaszenia dzięki stałym urządzeniom gaśniczym bądź sieci hydrantów ppoż. Przy opracowywaniu optymalnych rozwiązań niezwykle przydatne okażą się komputerowe symulacje pożaru. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.

Co trzeba wiedzieć o symulacjach pożarów?

Podstawą do określenia rodzaju zabezpieczeń przeciwpożarowych jest m.in. przeprowadzenie analizy ryzyka pożarowego dla konkretnego budynku. W ramach takich działań wykonuje się odpowiednie symulacje rozwoju pożaru i rozprzestrzeniania się dymu przy zastosowaniu założeń dotyczących różnych parametrów tego zjawiska. Uwzględniane są m.in. takie zmienne jak moc pożaru, szybkość jego rozwoju, stan urządzeń przeciwpożarowych, działanie wentylacji w budynku, miejsce, w którym pojawiło się zarzewie ognia, a ponadto takie wartości jak temperatura, promieniowanie cieplne, toksyczność czy widzialność. Są one wykonywane z użyciem oprogramowania, które uwzględnia charakterystykę obiektu oraz wszystkie najistotniejsze czynniki wpływające na przebieg zdarzenia.

symulacje pożarów

Co jest niezbędne do stworzenia dobrej symulacji?

Tworzenie scenariuszy pożarowych w danym budynku, a także wyznaczenie dla nich rozkładów prawdopodobieństwa i określanie ich konsekwencji wymaga skorzystania z właściwego oprogramowania. Wyliczenia nie będą jednak prawidłowe, jeżeli nie przyjmie się właściwych parametrów, na podstawie których powstaną. Przygotowywaniem symulacji tego rodzaju powinny się więc zajmować wyłącznie osoby mające odpowiednią wiedzę i doświadczenie w tym zakresie.