Systemy oddymiania - rodzaje

System oddymiania to zestaw odpowiednio dobranych ze sobą urządzeń, którego podstawowym zadaniem jest niedopuszczenie do zadymienia przestrzeni, w której jest zbudowany. Czy wszystkie przestrzenie oddymia się w taki sam sposób? Jakie są rodzaje oddymiania?

Oddymianie grawitacyjne!

Otóż o tym, gdzie powinien być zbudowany system oddymiania, mówią odpowiednie rozporządzenia. Dobór poszczególnych elementów składowych takiego systemu powinno się powierzyć wykwalifikowanemu projektantowi, który zna dokładnie tematykę oraz ma wystarczające doświadczenie w tej dziedzinie. Można wyróżnić dwa podstawowe sposoby oddymiania: oddymianie grawitacyjne oraz mechaniczne. Oddymianie grawitacyjne polega na niewymuszonym, grawitacyjnym usuwaniu dymu i różnych gazów z przestrzeni zadymienia. W celu uzyskania pożądanego efektu, w systemie potrzebne są:

  • Zabudowa i zapewnienie wystarczającego otworu wylotowego spalin, takie jak okno lub klapa, w możliwie najwyższej części oddymianej przestrzeni.
  • Zapewnienie wystarczającej ilości powietrza napowietrzającego w najniższej części oddymianej. Do tego celu wykorzystuje się zazwyczaj drzwi wejściowe/ewakuacyjne lub okna, zazwyczaj te znajdując się na parterze.

dym

Czym charakteryzuje się oddymianie mechaniczne?

Realizuje się je poprzez zastosowanie wentylatorów, wymuszających ruch powietrza, chronionego obszaru. Spotyka się systemy, w których na dole i na górze zabudowane są wentylatory oraz takie, które mają wentylator na dole lub tylko zbudowane są z klapy oddymiającej. Dobór elementów systemu mechanicznego jest bardziej skomplikowany ze względu na możliwość powstawania nadciśnienia lub podciśnienia, które może mieć wpływ na utrudnienia związane z otwieraniem i zamykaniem drzwi wydzielających pożarowo daną przestrzeń. Warto również zaznaczyć, że systemy powinny mieć dwa niezależne od siebie źródła zasilania, podstawowe i awaryjne. W oddymianiu mechanicznym niezbędne jest doprowadzenie do obiektu, drugiego niezależnego obwodu zasilania. Można również skorzystać z zabudowy stacji UPS bądź agregatu prądotwórczego.