Zabezpieczenia przeciwpożarowe w szpitalach - wytyczne

Pojawienie się zarzewia pożaru w obiekcie, w którym przebywa znaczna liczba użytkowników stanowi poważne zagrożenie dla ich zdrowia i życia. Stanie się tak, zwłaszcza jeżeli osoby znajdujące się wewnątrz mają trudności ze swobodnym przemieszczaniem się, a z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku placówek ochrony zdrowia, przede wszystkim w szpitalach. Przepisy uwzględniają fakt, iż w takich miejscach poziom ryzyka jest znacznie wyższy, stawiając bardziej rygorystyczne wymogi, jeżeli chodzi o ochronę przeciwpożarową budynków. Dotyczy to zarówno elementów bezpieczeństwa biernego, jak i systemów czynnych. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.

Zabezpieczenia bierne stosowane w placówkach ochrony zdrowia

Placówki ochrony zdrowia to zwykle budynki w przeważającej mierze zaliczane do kategorii ZL II. W związku z tym muszą być wykonane w sposób gwarantujący uzyskanie klasy odporności pożarowej B. Składają się na to m.in. elementy o wysokiej odporności ogniowej, w tym nośności ogniowej wynoszącej aż R 120 dla konstrukcji nośnej i R 30 dla konstrukcji dachu. Niezbędne będzie także osiągnięcie szczelności ogniowej i izolacyjności ogniowej EI 60 dla ścian zewnętrznych i EI 30 dla ścian wewnętrznych oraz szczelności ogniowej E 30 dla przekrycia dachowego. Ograniczona powinna być też powierzchnia strefy pożarowej, która musi być zamknięta elementami oddzielenia ppoż. w postaci ścian z drzwiami przeciwpożarowymi.

gaśnica w szpitalu

Zabezpieczenia czynne stosowane w placówkach ochrony zdrowia

W placówkach ochrony zdrowia niezbędne okażą się też elementy stanowiące czynne zabezpieczenia ppoż., w tym system sygnalizacji pożarowej (SSP), który jest połączony z odpowiednią jednostką Państwowej Straży Pożarnej. W części obiektów konieczne będą dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO) oraz instalacje oddymiające. Uzupełnieniem koniecznych instalacji mogą być stałe urządzenia gaśnicze np. tryskacze lub zraszacze albo systemy gazowe. Nie obejdzie się również bez wewnętrznych i zewnętrznych hydrantów przeciwpożarowych.