Menu boczne

Instalacje tryskaczowe – Warszawa

Instalacje tryskaczowe i zraszaczowe stanowią najbardziej rozpowszechnioną grupę stałych urządzeń gaśniczych. Służą do stłumienia pożaru w jego początkowej fazie. Są powszechnie wykorzystywane w budynkach o różnym przeznaczeniu. W wielu nieruchomościach konieczność ich montażu wynika z obowiązujących przepisów.

Podstawowym zadaniem instalacji tryskaczowej jest:

  • Szybkie wykrycie powstającego pożaru oraz stłumienie jego w początkowej fazie.

Podstawowym zadaniem instalacji zraszaczowej jest:

  • Stłumienie pożaru w jego początkowej fazie.

Głównymi elementami instalacji tryskaczowej są:

  • stanowisko kontrolno-alarmowe,
  • sieć przewodów,
  • tryskacze wyposażone w elementy termoczułe.

Głównymi elementami instalacji zraszaczowej są:

  • stanowisko sterujące,
  • sieć przewodów,
  • zraszacze z otwartą dyszą.

Wszystkie instalacje tryskaczowe i zraszaczowe składają się z podobnych elementów, ale ich dokładny układ zależy od specyfiki budynku. Ogromne znaczenie ma rozmieszczenie poszczególnych pomieszczeń, ich przeznaczenie oraz inne systemy zabezpieczające już znajdujące się w nieruchomości. Z tego powodu przed przystąpieniem do projektowania systemu wykonujemy dokładne pomiary. W późniejszym czasie możemy również zająć się konserwacją instalacji przeciwpożarowych – zarówno tych przygotowanych przez nas, jak i inne firmy.

Współpracujemy przede wszystkim z właścicielami obiektów użyteczności publicznej, biurowców, lokali usługowych czy zakładów przemysłowych. Projektujemy i montujemy kompletne instalacje, stosując jakościowe elementy znanych producentów.

 

Jak działają instalacje tryskaczowe i zraszaczowe?

W instalacji tryskaczowej znajduje się woda pod ciśnieniem. W przypadku wybuchu pożaru element termoczuły znajdujący się w główce tryskacza pęka lub topi się pod wpływem wysokiej temperatury. Powoduje on podanie środka gaśniczego w postaci wody na obszar, gdzie rozwija się pożar. Ciecz jest aplikowana pod postacią rozproszonego strumienia o wcześniej ustalonych parametrach. Otwierają się tylko tryskacze będące w pobliżu pożaru.

W instalacji zraszaczowej system jest napełniony wodą, a zraszacz stanowi otwarta dysza. Układ może być sterowany pneumatycznie, elektrycznie lub ręcznie w zależności od potrzeb. Uruchomienie instalacji powoduje podanie środka gaśniczego w postaci wody na całym obszarze instalacji. Stosuje się ją w celu ochrony obiektów przemysłowych o dużej powierzchni. Może być używana jako niezależny system gaśniczy lub jako dopełnienie innych układów przeciwpożarowych.

Firma STRAŻAK projektuje i wykonuje urządzenia tryskaczowe wg standardów: VDS CEA, NFPA 13 oraz PN-EN 12845 na podzespołach produkowanych przez firmy: VIKING, TYCO, MINIMAX, RAPIDROP. W zależności od potrzeb klienta dobieramy rodzaj urządzenia tryskaczowego odpowiednio dla danego budynku.

Nasza działalność sprawdziła się w wielu realizacjach. Zapewniliśmy ochronę przeciwpożarową wielu firmom na terenie Warszawy. W celu ustalenia szczegółów współpracy zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami. Przygotujemy cennik usługi i przewidywany termin jej realizacji.