Blog - Fachowe zabezpieczenie konstrukcji przed pożarem

biblioteka

Rozwiązania przeciwpożarowe dedykowane dla archiwów i bibliotek

Zabezpieczenie przeciwpożarowe (ppoż.) w budynkach mieszkalnych oraz obiektach użyteczności publicznej, czyli nieruchomościach zaliczanych do kategorii ZL, stanowi konieczność, ponieważ ma istotne znaczenie dla ochrony życia, zdrowia, mienia ich mieszkańców lub użytkowników. 

Czytaj więcej

przegląd alarmu

Jak często powinno się wykonywać przeglądy systemów sygnalizacji pożaru?

System sygnalizacji pożaru (SSP) ma za zadanie wykrywać pożar na samym początku jego powstawania i jasno zasygnalizować pojawiające się niebezpieczeństwo.

Czytaj więcej

strażak

Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych - rodzaje

We współczesnym budownictwie można zaobserwować trend wzmożonego wykorzystywania stali do wznoszenia różnego rodzaju konstrukcji. Jest to materiał charakteryzujący się niezwykłą odpornością, trwałością i wytrzymałością. 

Czytaj więcej

nadzór

Czym jest nadzór nad stanem bezpieczeństwa PPOŻ?

Pożary często powstają w miejscach, w których ochrona przeciwpożarowa została zorganizowana w niewłaściwy sposób lub w przypadku, gdy nie przestrzegano kluczowych zasad użytkowania budynku lub otaczającego go terenu. Właśnie dlatego ważny jest nadzór przeciwpożarowy obiektu.

Czytaj więcej

DŹWIĘKOWE SYSTEMY OSTRZEGANIA O POŻARZE

Czym są systemy DSO?

Jednym z zadań sygnalizacji pożarowej jest alarmowanie. Do tego wykorzystuje siędźwiękowe systemy ostrzegania (DSO), które umożliwiają rozgłaszanie sygnałóworaz komunikatów ostrzegawczych. Umożliwiają one sterowanie akcją ewakuacyjną przezratowników.

Czytaj więcej

Malowanie farbą ognioochronną

CZYM CHARAKTERYZUJĄ SIĘ FARBY OGNIOOCHRONNE?

Farba ognioochronna to rodzaj ochrony przeciwogniowej o charakterze pasywnym, a więc jej celem opóźnienie nagrzewania się elementów stalowych. Nie pomoże w ugaszeniu pożaru, jednak może być jednym z czynników ułatwiających ludziom bezpieczne opuszczenie płonącego obiektu. Zatem jej rola jest bardzo ważna.

Czytaj więcej

instalacje przeciwpożarowe

JAK PRAWIDŁOWO DBAĆ O INSTALACJE PRZECIWPOŻAROWE?

Każdy obiekt budowlany powinien mieć właściwie dobraną ochronę przeciwpożarową. W przypadku obiektów użytku publicznego czy wielkokubaturowych, jak budynki biurowe, handlowe, usługowe, mieszkalne, sakralne, produkcyjne czy magazynowe, konieczne jest nie tylko zastosowanie odpowiednich rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych, ale również zaprojektowanie i wdrożenie stosownej instalacji przeciwpożarowej.

Czytaj więcej

ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE TUNELI

Skuteczne rozwiązania zapobiegawcze pożarom w tunelach

Pożary w tunelach należą do wyjątkowo niebezpiecznych. I nie chodzi tu tylko o ograniczone możliwości ewakuacji znajdujących się wewnątrz ludzi – pożar w tych miejscach rozwija się bardzo szybko, generując przy tym spore zadymienie i temperaturę nawet powyżej 1000oC.

Czytaj więcej

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BUDYNKÓW

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BUDYNKÓW – ROZWIĄZANIA

Zasady ochrony przeciwpożarowej budynków są określone przepisami prawa. Warto jednak pamiętać o tym, że dodatkowe zabezpieczenia są zawsze dobrze widziane. Zgodność ochrony przeciwpożarowej z przepisami to jedno, a jej rzeczywista skuteczność, to drugie. Jakie są najpopularniejsze zabezpieczenia ognioochronne w budownictwie?

Czytaj więcej

PODSTAWOWE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE DLA DOMU

PODSTAWOWE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE DLA DOMU

Przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej domów jednorodzinnych nie są tak restrykcyjne, jak na przykład w przypadku nowoczesnych wieżowców. Nie oznacza to jednak, że mieszkańcy domów, kierując się troską o własne życie, zdrowie i mienie, nie powinni zadbać o podstawowe zabezpieczenia przeciwpożarowe w swoim lokum. Co warto wziąć pod uwagę?

Czytaj więcej

DŹWIĘKOWE SYSTEMY OSTRZEGANIA O POŻARZE

DLACZEGO WARTO MONTOWAĆ DŹWIĘKOWE SYSTEMY OSTRZEGANIA O POŻARZE?

Wśród wielu instalacji przeciwpożarowych na szczególną uwagę zasługują dźwiękowe systemy ostrzegawcze, umożliwiające sprawną ewakuację ludzi znajdujących się w obiektach objętych zagrożeniem pożarowym. Instalacje te, najprościej mówiąc, skutecznie ratują życie, zwłaszcza w przypadku dużych budynków wielorodzinnych, jak i biurowców, fabryk oraz innych ośrodków.

Czytaj więcej

SYMULACJA POŻARU

Analiza rozwoju pożaru – kiedy należy ją wykonać?

Przeprowadzeniesymulacji pożarowej jest pomocne w ustaleniu obiektywnych scenariuszypożarowych. Dzięki temu można ustalić, czy normy i wytyczne ustalone przyprojektowaniu nie są zawyżone lub zaniżone.

Czytaj więcej

konserwacja instalacji przeciwpożarowych

KIEDY WYKONYWAĆ PRZEGLĄD INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH?

Wszyscy doskonale wiemy, jak ważne jest bezpieczeństwo osób przebywających w budynku. Tyczy się to zarówno miejsc pracy, budynków użyteczności publicznej lub innych mogących pomieścić niemałą grupę ludzi. Zabezpieczenia ogniochronne w budownictwie określane są prawnie i są różne dla poszczególnych budynków.

Czytaj więcej

CZYNNE I BIERNE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE

CZYNNE I BIERNE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE

W przypadkupożaru największe znaczenie ma czas oraz temperatura. Dlatego czynnezabezpieczenia przeciwpożarowe skupiają się na niezwłocznej sygnalizacjizagrożenia pożarowego, co daje więcej czasu na ewakuację. Bierne zabezpieczeniaprzeciwpożarowe skupiają się głównie na wytrzymałości konstrukcji i elementówbudynku, dzięki czemu również zyskuje się czas.

Czytaj więcej

ZABEZPIECZENIA OGNIOCHRONNE KONSTRUKCJI STALOWYCH

ZABEZPIECZENIA OGNIOCHRONNE KONSTRUKCJI STALOWYCH

Konstrukcjastalowe pod wpływem wysokich temperatury szybko tracą swoją nośność, a budynekmoże ulec zawaleniu. Dlatego, w przypadku konstrukcji stalowych, wymagane jestjej odpowiednie zabezpieczenie przeciwpożarowe, które by gwarantowałoodpowiednią wytrzymałość konstrukcji w przypadku pożaru.

Czytaj więcej