CO DAJE SYMULACJA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ DYMU?

SYMULACJA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ DYMUSymulacje CFD polegają nakomputerowym odtworzeniu danego budynku lub pomieszczenia, a następniewywołaniu w nim cyfrowego pożaru. Modele 3D pokazują szereg istotnychparametrów, jak na przykład prędkość rozprzestrzeniania dymu, temperaturę orazefektywność systemów oddymiania. W ten sposób można odwzorować nawetnajbardziej niekorzystne scenariusze pożaru. Jest to niezwykle szybka iskuteczna metoda na zweryfikowanie warunków ewakuacji oraz warunków w jakichswoje działania prowadzić będzie jednostka ratowniczo-gaśnicza. Symulacje pożaru[http://www.strazak.waw.pl/oferta/ekspertyzy-nadzory-doradztwo-symulacje/symulacje/]pozwalają między innymi: wykryć obszary o nieskutecznej wentylacji, określić temperaturę,która będzie oddziaływała na elementy konstrukcyjne budynku. Warto wykonaćsymulację pożaru już na etapie projektowania budynku, aby dobrać systemyzabezpieczeń o odpowiednich parametrach technicznych.

Kiedy należy wykonywać symulacje pożaru?

Wymaganezabezpieczenia przeciwpożarowe w budynkach określane są przez przepisytechniczno-budowlane i przeciwpożarowe, na przykład garaże podziemne opowierzchni większej niż 1500m2 należy wyposażyć w systemyoddymiania. Skuteczność takich systemów należy udowodnić, a najszybszym inajtańszym sposobem jest wykonanie symulacji rozprzestrzeniania się dymu. Symulacjenajczęściej należy przeprowadzić dla garażu oraz dużych obiektów handlowych.Zwracamy jednak uwagę na fakt, iż stan wszystkich systemów przeciwpożarowych musibyć okresowo kontrolowany. Profesjonalne firmy zajmujące się konserwacjąinstalacji przeciwpożarowych nieraz oferują również nadzór przeciwpożarowyobiektu, dzięki któremu mogą być Państwo pewni, że wszystkie systemy zadziałająprawidłowo w przypadku zaistnienia niebezpiecznej sytuacji.