CO DAJE SYMULACJA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ DYMU?

SYMULACJA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ DYMUSymulacje CFD polegają na komputerowym odtworzeniu danego budynku lub pomieszczenia, a następnie wywołaniu w nim cyfrowego pożaru. Modele 3D pokazują szereg istotnych parametrów, jak na przykład prędkość rozprzestrzeniania dymu, temperaturę oraz efektywność systemów oddymiania. W ten sposób można odwzorować nawet najbardziej niekorzystne scenariusze pożaru. Jest to niezwykle szybka i skuteczna metoda na zweryfikowanie warunków ewakuacji oraz warunków, w jakich swoje działania prowadzić będzie jednostka ratowniczo-gaśnicza. Symulacje pożaru pozwalają między innymi: wykryć obszary o nieskutecznej wentylacji, określić temperaturę, która będzie oddziaływała na elementy konstrukcyjne budynku. Warto wykonać symulację pożaru już na etapie projektowania budynku, aby dobrać systemy zabezpieczeń o odpowiednich parametrach technicznych.

Kiedy należy wykonywać symulacje pożaru?

Wymagane zabezpieczenia przeciwpożarowe w budynkach określane są przez przepisy techniczno-budowlane i przeciwpożarowe, na przykład garaże podziemne o powierzchni większej niż 1500 m2 należy wyposażyć w systemy oddymiania. Skuteczność takich systemów należy udowodnić, a najszybszym i najtańszym sposobem jest wykonanie symulacji rozprzestrzeniania się dymu. Symulacje najczęściej należy przeprowadzić dla garażu oraz dużych obiektów handlowych. Zwracamy jednak uwagę na fakt, iż stan wszystkich systemów przeciwpożarowych musi być okresowo kontrolowany. Profesjonalne firmy zajmujące się konserwacją instalacji przeciwpożarowych nieraz oferują również nadzór przeciwpożarowy obiektu, dzięki któremu mogą być Państwo pewni, że wszystkie systemy zadziałają prawidłowo w przypadku zaistnienia niebezpiecznej sytuacji.