Menu boczne

Stropy drewniane

Stropy drewniane najczęściej spotyka się że w budynkach już istniejących gdzie w związku ze zmianą przeznaczenia obiektu zmieniają się wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego. Istnieje wówczas konieczność podwyższenia odporności ogniowej istniejących konstrukcji stropów drewnianych. Zabezpieczenie konstrukcji polega na zastosowaniu okładzin ogniochronnych.

W zakresie naszej działalności dotyczącej zabezpieczeń stropów drewnianych jest: