Menu boczne

Zaprawa Dossolan 2000S

Dossolan 2000S jest zaprawą na bazie cementu i wełny mineralnej.

Zastosowanie: ogniochronne zabezpieczenie konstrukcji stalowych.
Odporność ogniowa: od R15 do R240.
Zalety:

  • Nie wydziela toksycznych i niebezpiecznych oparów,
  • Łatwa w stosowaniu i nakładaniu,
  • Nie ulega biodegradacji,
  • Wysoka jakość otrzymywanego zabezpieczenia ogniochronnego oraz jego długi okres eksploatacji,
  • Bardzo dobre właściwości izolacyjne,
  • Odporna na korozję chemiczną,
  • Niewielki ciężar wykonanego zabezpieczenia – pomijalny przy obliczeniach statycznych obiektu,