Menu boczne

Kanały kablowe i kable

Kanały kablowe chronią kable i przewody elektryczne przed skutkami pożaru z zewnątrz. Dzięki temu zapewniona jest ciągłość dostawy energii i sygnału do urządzeń przeciwpożarowych oraz nie następuje wydzielanie się dymu i toksycznych gazów pożarowych.

W zakresie naszej działalności dotyczącej zabezpieczeń kanałów kablowych i kabli jest: