Menu boczne

Zaprawy ogniochronne Promaspray - Konstrukcje stalowe

Treść

Produkty: PROMASPRAY F250, PROMASPRAY P300, PROMASPRAY C450.

Zaprawy ogniochronne firmy PROMAT występują w dwóch rodzajach:

  • zaprawy suche – produkowane są na bazie wełny mineralnej, spoiw hydraulicznych wraz z różnymi dodatkami,
  • zaprawy mokre – produkowane są na bazie wermikulitu z dodatkiem gipsu lub cementu portlandzkiego.


Zaprawy suche występują w postaci płatków zaś zaprawy mokre w postaci suchej mieszanki wymagającej tylko rozrobienia z wodą.

Zastosowanie: ogniochronne zabezpieczenie konstrukcji stalowych.
Odporność ogniowa: od R15 do R240.
Zalety:

  • Nie wydzielają toksycznych i niebezpiecznych oparów,
  • Łatwość w stosowaniu i nakładaniu,
  • Nie ulegają biodegradacji,
  • Wysoka jakość otrzymywanego zabezpieczenia ogniochronnego oraz jego długi okres eksploatacji
  • Nie są atakowane przez gryzonie i pasożyty,
  • Wykonane zabezpieczenie ma małą grubość,
  • Dodatkowe cechy: izolacja akustyczna i izolacja termiczna,
  • Odporność na uszkodzenia mechaniczne.