Menu boczne

Obudowa tras kablowych z płyt Knauf

Produkty: Płyty FIREBOARD.

Fireboard jest to płyta zbudowana z wysoko gatunkowego specjalnego rdzenia gipsowego zbrojonego w swojej strukturze włóknem szklanym. Powierzchnia zewnętrzna oraz krawędzie zbrojone są matami z włókna szklanego.

Zastosowanie: system przeznaczony do wykonywania kanałów kablowych zapewniających ciągłość dostaw energii i sygnału.
Odporność ogniowa: zachowanie ciągłości dostawy energii i sygnału do 120 min.
Zalety:

  • Możliwość wykonania kanałów pionowych i poziomych,
  • Łatwa obróbka i montaż,
  • Zachowanie stałych wymiarów przekroju w warunkach pożaru.