Menu boczne

Vermiplaster - Stropy zespolone, stropy i dachy z blachy trapezowej

Sucha mieszanka VERMIPLASTER jest fabrycznie wyprodukowaną mieszaniną spoiwa na bazie gipsu, wermikulitu i perlitu oraz dodatków modyfikujących.

Zastosowanie: ogniochronne zabezpieczenia płyt betonowych zespolonych z blachą profilowaną.
Odporność ogniowa: do REI 120.
Zalety:

  • Nie wydzielają toksycznych i niebezpiecznych oparów,
  • Łatwość w stosowaniu i nakładaniu,
  • Nie ulegają biodegradacji,
  • Wysoka jakość otrzymywanego zabezpieczenia ogniochronnego oraz jego długi okres eksploatacji,