Menu boczne

Kanały kablowe w systemie Rigips

Produkty: Płyty RIDURIT.

Ridurit, są to ogniochronne płyty gipsowe wzmocnione włóknami szklanymi i celulozowymi z obustronną laminacją matami z włókna szklanego.

Zastosowanie: system przeznaczony do wykonywania kanałów kablowych zapewniających ciągłość dostaw energii i sygnału.
Odporność ogniowa: zachowanie ciągłości dostawy energii i sygnału do 120 min.
Zalety:

  • Możliwość wykonania kanałów pionowych i poziomych dwu-, trój- lub czterościennych.
  • Łatwa obróbka i montaż,
  • Zachowanie stałych wymiarów przekroju w warunkach pożaru.