Menu boczne

Przejścia instalacyjne

 

W związku z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, budynki muszą być podzielone na określonej wielkości strefy pożarowe poprzez ściany i stropy o odpowiedniej odporności ogniowej. Jednocześnie wielokrotnie przez te elementy przechodzą instalacje techniczne. Przejścia te nazywane również przepustami lub grodziami muszą spełniać odpowiednie kryteria szczelności i izolacyjności ogniowej w zależności od odporności ogniowej przegrody, przez którą przechodzą.
Przejścia instalacyjne dzielimy w zależności od rodzaju instalacji technicznej na:

 • przejścia instalacji elektrycznych,
 • przejścia rur instalacyjnych,
 • przejścia kanałów wentylacyjnych,
 • przejścia kombinowane, czyli różnych instalacji w jednym przepuście.

Dobór odpowiedniego zabezpieczenia przejścia instalacji przez granicę strefy pożarowej zależy od wielu czynników, m.in. od rodzaju instalacji, od wymiarów instalacji, od rodzaju przegrody. W związku z tym dobieramy najbardziej optymalne rozwiązanie z szerokiej gamy produktów dostępnych na rynku.

W zakresie naszej działalności dotyczącej zabezpieczeń przejść instalacyjnych jest:

 

Wykonanie przejść instalacji elektrycznych przez ściany i stropy:

 • w systemie firmy PROMAT,
 • w systemie firmy HILTI,
 • w systemie firmy ALFASEAL,
 • w systemie firmy K-FLEX,
 • w systemie firmy WÜRTH.

 

Wykonanie przejść rur palnych, niepalnych oraz w izolacji z kauczuku syntetycznego przez ściany i stropy:

 • w systemie firmy PROMAT,
 • w systemie firmy HILTI,
 • w systemie firmy ALFASEAL,
 • w systemie firmy K-FLEX,
 • w systemie firmy WÜRTH.

 

Wykonanie przejść kanałów wentylacyjnych, oddymiających i klimatyzacyjnych przez ściany i stropy:

 • w systemie firmy PROMAT,
 • w systemie firmy HILTI.

 

Wykonanie przejść kombinowanych, czyli zabezpieczenia w jednym przepuście wszystkich instalacji:

 • w systemie firmy PROMAT,
 • w systemie firmy HILTI,
 • w systemie firmy SVT BRANDSCHUTZ,
 • w systemie firmy WÜRTH.