Menu boczne

Natryski - Konstrukcje stalowe

Zaprawy ogniochronne PROMASPRAY

Produkty: PROMASPRAY F250, PROMASPRAY P300, PROMASPRAY C450.

Zaprawy ogniochronne firmy PROMAT występują w dwóch rodzajach:

 • zaprawy suche – produkowane są na bazie wełny mineralnej, spoiw hydraulicznych wraz z różnymi dodatkami,
 • zaprawy mokre – produkowane są na bazie wermikulitu z dodatkiem gipsu lub cementu portlandzkiego.


Zaprawy suche występują w postaci płatków zaś zaprawy mokre w postaci suchej mieszanki wymagającej tylko rozrobienia z wodą.

Zastosowanie: ogniochronne zabezpieczenia konstrukcji stalowych.
Odporność ogniowa: od R15 do R240.
Zalety:

 • Nie wydzielają toksycznych i niebezpiecznych oparów,
 • Łatwość w stosowaniu i nakładaniu,
 • Nie ulegają biodegradacji,
 • Wysoka jakość otrzymywanego zabezpieczenia ogniochronnego oraz jego długi okres eksploatacji
 • Nie są atakowane przez gryzonie i pasożyty,
 • Wykonane zabezpieczenie ma małą grubość,
 • Dodatkowe cechy: izolacja akustyczna i izolacja termiczna,
 • Odporność na uszkodzenia mechaniczne.

 

Natrysk ogniochronny FENDOLITE MII

Zaprawa ogniochronna FENDOLITE MII jest produkowana w postaci suchej mieszanki wermikulitu, cementu portlandzkiego oraz dodatków modyfikujących.

Zastosowanie: zabezpieczenia ogniochronne stalowych elementów nośnych w pożarach węglowodorowych.
Odporność ogniowa: od R15 do R240.
Zalety:

 • Nie wydziela toksycznych i niebezpiecznych oparów,
 • Łatwa w stosowaniu i nakładaniu,
 • Nie ulega biodegradacji,
 • Wysoka jakość otrzymywanego zabezpieczenia ogniochronnego oraz jego długi okres eksploatacji,
 • Jest bardzo wytrzymała oraz odporna na uszkodzenia mechaniczne,
 • Wykonane zabezpieczenie ma małą grubość,
 • Można stosować w warunkach podwyższonej wilgotności.

 

Zaprawa ogniochronna VERMIPLASTER

Sucha mieszanka VERMIPLASTER jest fabrycznie wyprodukowaną mieszaniną spoiwa na bazie gipsu, wermikulitu i perlitu oraz dodatków modyfikujących.
Zastosowanie: ogniochronne zabezpieczenie konstrukcji stalowych.
Odporność ogniowa: od R15 do R120.
Zalety:

 • Nie wydziela toksycznych i niebezpiecznych oparów,
 • Łatwa w stosowaniu i nakładaniu,
 • Nie ulega biodegradacji,
 • Wysoka jakość otrzymywanego zabezpieczenia ogniochronnego oraz jego długi okres eksploatacji.

 

Zaprawa DOSSOLAN 2000S

DOSSOLAN 2000S jest zaprawą na bazie cementu i wełny mineralnej.
Zastosowanie: ogniochronne zabezpieczenie konstrukcji stalowych.
Odporność ogniowa: od R15 do R240.
Zalety:

 • Nie wydziela toksycznych i niebezpiecznych oparów,
 • Łatwa w stosowaniu i nakładaniu,
 • Nie ulega biodegradacji,
 • Wysoka jakość otrzymywanego zabezpieczenia ogniochronnego oraz jego długi okres eksploatacji,
 • Bardzo dobre właściwości izolacyjne,
 • Odporna na korozję chemiczną,
 • Niewielki ciężar wykonanego zabezpieczenia – pomijalny przy obliczeniach statycznych obiektu,

 

Zaprawa ISOFIRE HCF

ISOFIRE HCF jest zaprawą na bazie cementu i wełny mineralnej oraz dodatków modyfikujących.

Zastosowanie: ogniochronne zabezpieczenie konstrukcji stalowych.
Odporność ogniowa: od R15 do R240.
Zalety:

 • Nie wydziela toksycznych i niebezpiecznych oparów,
 • Łatwa w stosowaniu i nakładaniu,
 • Nie ulega biodegradacji,
 • Wysoka jakość otrzymywanego zabezpieczenia ogniochronnego oraz jego długi okres eksploatacji,
 • Bardzo dobre właściwości izolacyjne,
 • Odporna na korozję chemiczną,
 • Niewielki ciężar wykonanego zabezpieczenia – pomijalny przy obliczeniach statycznych obiektu,